Re: abiword

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-23 00:48:03

En ämnesrad är aldrig fel... :-)


Per Larsson wrote:
> Några problem jag vet själv:
> 1. Jag har inte varit konsekvent vid översättning av 'style/styles'.

"stil/stilar"? Eller är det mer "stilmall"?


> 3. 'Änka/horunge kontroll' för 'Widow/Orphan control'.

Oj... "horunge" tycker jag är lite väl laddat, "orphan" används ju rätt
mycket i betydelsen "föräldralös" också.

"Styrning av änka/föräldralös"?
"Änka/föräldralös-styrning"?
Inte helt lätt kanske...


> 4. 'Preview' hade föregående översättare satt till 'Exempel'.
>    Jag har ändrat till 'förhandsgranskning' men är inte säker på om den
>    ändringen är till det bättre.

Vi använder "Förhandsgranska" i Gnome, dvs som ett verb.


> #. DLG_WordCount_Auto_Update
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:7
> msgid " Auto Update"
> msgstr "Uppdatera automatiskt"

Har du kontrollerat att det inledande mellanslaget inte spelar någon
roll?


> #. MSG_DlgNotImp
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:11
> #, c-format
> msgid ""
> "%s not implemented yet.\n"
> "\n"
> "If you are a programmer, feel free to add code in %s, line %d\n"
> "and mail patches to:\n"
> "\n"
> "\tabiword-dev@abisource.com\n"
> "\n"
> "Otherwise, please be patient."
> msgstr ""
> "%s har inte skrivits ännu.\n"
> "\n"
> "Om du är programmerare, så är du välkommen att lägga till kod i %s, rad %d\n"
> "och skicka ändringarna som e-post till:\n"
> "\n"
> "\tabiword-dev@abisource.com\n"
> "\n"
> "I annat fall kanske du kan hjälpa till på annat sätt."

Jag tycker att både kommat och "så":et är onödigt.
"Om du är programmerare är du välkommen att lägga till..."


> #. DLG_PageSetup_Adjust
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:23
> msgid "&Adjust to:"
> msgstr "&Ändra till:"

Säker på att det ska vara "ändra"? Det är inte "justera" eller någonting
sådant?


> #. DLG_Options_Label_ViewAll
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:25
> msgid "&All"
> msgstr "&Alla tecken"

Varför inte bara "alla" eller "allt"?


> #. DLG_Options_Label_PrefsAutoSave
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:29
> msgid "&Automatically save this Scheme"
> msgstr "Spara inställningarna &automatiskt"

Är schema samma som inställningar? Gäller även på fler ställen i filen.


> #. DLG_DateTime_AvailableFormats
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:31
> msgid "&Available formats:"
> msgstr "&Format:"

Varför inte "tillgängliga format"?


> #. DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:41
> msgid "&Current Preferences Scheme"
> msgstr "Nuvarande inställningsuppsättning"

Inget &? Samma kommentar om schema/inställningar som tidigare.


> #. DLG_Field_Fields
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:53
> msgid "&Fields:"
> msgstr "&Fältnamn:"

Inte bara "fält"?


> #. DLG_PageSetup_Footer
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:57
> msgid "&Footer:"
> msgstr "Sidfot:"
> 
> #. DLG_PageSetup_Header
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:59
> msgid "&Header:"
> msgstr "Sidhuvud:"

Inga &?


> #. DLG_Para_ButtonTabs
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:103
> msgid "&Tabs..."
> msgstr "&Tabbar..."

Kanske "tabbsteg" eller "tabulatorsteg"... kommer inte ihåg vad vi kom
överens om sist vi hade det på listan. När jag hör "tabbar" tänker jag
iaf på "misstag". :-)


> #. DLG_Field_Types
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:107
> msgid "&Types:"
> msgstr "&Kategori:"

Plural! "Kategorier" i så fall. Fungerar inte "typer"?


> # Inte nöjd med denna alls
> #
> msgid "&Widow/Orphan control"
> msgstr "Änka/horunge &kontroll"

Det förstår jag... :-)
Se min tidigare kommentar.


> #. DLG_Spell_NoSuggestions
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:115
> msgid "(no spelling suggestions)"
> 
> msgstr "(Inga stavningsförslag)"

gement i kanske


> #. FIELD_DateTime_AMPM
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:125
> msgid "AM/PM"
> msgstr "EM/FM"

Du har vänt på det. FM/EM.


> #. DLG_Styles_ModifyTemplate
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:129
> msgid "Add to template"
> msgstr "Lägg till mall"

Kanske "Lägg till i mall"?


> #. DLG_Styles_LBL_All
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139 po/tmp/xap_String_Id.h.h:35
> msgid "All"
> msgstr "Alla"

Kan också vara "allt", beroende på vad det syftar på. Har du kollat?


> #. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:141
> msgid "Allow screen colors other than white"
> msgstr "Tillåt annan bakgrundsfärg än vit"

plural... "andra bakgrundsfärger".


> #. DLG_Lists_Apply_Current
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:147
> msgid "Apply to Current List"
> msgstr "Använd på nuvarande lista"

I många sådana här sammanhang tycker jag att "aktuell" passar bättre än
"nuvarande". Men det är ju en smaksak och beror på sammanhanget.


> #. DLG_Lists_Resume
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:151
> msgid "Attach to Previous List"
> msgstr "Fortsätt med föregående lista"

Inte riktigt samma sak... men jag har inget bra förslag. "Lägg till i
föregående lista" kanske.


> #. DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:155
> msgid "Auto &save current file each"
> msgstr "Lagra automatiskt var"

Ett &?
Dessutom tycker jag att "save" gott kan översättas med "spara". "Lagra"
brukar jag använda som översättning av "store".


> #. DLG_Options_Label_AutoSave
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:157
> msgid "Auto Save"
> msgstr "Autolagring"

Dito.


> #. DLG_Styles_Available
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:163
> msgid "Available Styles"
> msgstr "Tillgängliga"

"Tillgängliga stilar" kanske? Eller "Tillgängliga stilmallar" om det är
det det handlar om.


> #. AUTOTEXT_EMAIL_5
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:167
> 
> msgid "BCC:"
> msgstr "Blindkopia till:"

Räcker inte "Blindkopia:"?


> #. DLG_Options_Label_BiDiOptions
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:177
> msgid "Bi-Directional Options"
> msgstr "&Inställningar för dubbelriktat"

Originalet har inget &
Dessutom skulle jag kanske bytt "dubbelriktat" mot "dubbelriktning"


> #. DLG_Lists_Box_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:181
> msgid "Box List"
> msgstr "Boxar"

Vad är detta för något?
"Boxlista" kanske?


> #. FIELD_Application_Options
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:187
> msgid "Build Options"
> msgstr "Kompileringsalternativ"
> 
> #. FIELD_Application_Target
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:189
> msgid "Build Target"
> msgstr "Kompileringsmål"

Du har övversatt "build" med "bygg" tidigare, du ska kanske göra det här
också.


> #. DLG_Lists_Type_bullet
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:191
> msgid "Bullet"
> msgstr "Onumrerad"

"Stjärna" eller "punkt" kanske?


> #. DLG_Lists_Bullet_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:193
> msgid "Bullet List"
> msgstr "Punkter"

"Punktlista" kanske?


> #. DLG_Options_Label_Look
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:195
> msgid "Button Style"
> msgstr "Utseende"

Vart tog knappen vägen? "Knapputseende"?


> #. AUTOTEXT_EMAIL_4
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:197
> msgid "CC:"
> msgstr "Kopia till:"

Räcker det inte med "Kopia:"?


> #. DLG_PageNumbers_Center
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:203
> msgid "Center"
> msgstr "Mitten"

Det används inte i betydelsen "centrera"? Har du kollat?


> #. DLG_Lists_Cur_Change_Start
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:215
> msgid ""
> "Change Current \n"
> "List"
> msgstr "Ändra på nuvarande lista"

Du ska kanske också dela upp det på två rader, om nu det ansågs
nödvändigt i originalet?


> #. FIELD_Numbers_NbspCount
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:221
> msgid "Character Count (w/o spaces)"
> msgstr "Antal tecken (utan mellanrum)"

Kanske "blanksteg" istället för "mellanrum"?


> #. DLG_WordCount_Characters_No
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:225
> msgid "Characters (no spaces)"
> msgstr "Tecken (inget mellanrum)"

D:o


> #. DLG_WordCount_Characters_Sp
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:227
> msgid "Characters (with spaces)"
> msgstr "Tecken (med mellanrum)"

Även här isf.


> #. DLG_Goto_Label_Help
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:239
> msgid ""
> "Choose your target in the left side.\n"
> "If you want to use the \"Go To\" button, just fill the Number Entry with the "
> "desired number.  You can use + and - to perform relative movement.  I.e., if "
> "you write \"+2\" and you select \"Line\", the \"Go To\" will go 2 lines "
> "below your current position."
> msgstr ""
> "Välj ditt mål till vänster.\n"
> "Om du vill använda "Gå till"-knappen, fyll bara i nummerfältet med "
> "önskat värde. Du kan använda + och - för att utföra relativ förflyttning. "
> "Dvs om du skriver "+2" och du väljer "Rad", så kommer "
> ""Gå till" att gå 2 rader nedanför din nuvarande position."

Varför använder du en HTML-kontrollsekvens istället för \" ?

Jag skulle nog ha skrivit om meningen så att det kanske får lite bättre
flyt på svenska.
"Om du vill använda \"Gå till\"-knappen fyller du bara i nummerfältet
med önskat "
"värde."
[...]
"Om du exempelvis skriver \"+2\" och du väljer \"Rad\" kommer \"Gå
till\" att "
"gå två rader nedanför din nuvarande position."

Alla konstruktioner med ", så" tycker jag är av ondo :-)


> #. DLG_Tab_Button_Clear
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:241
> msgid "Clear"
> msgstr "&Ta bort"

Inget & i originalet
Vi använder "Töm" som översättning för detta i GNOME.


> #. DLG_Tab_Button_ClearAll
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:243
> msgid "Clear &All"
> msgstr "Ta bort &alla"

d:o


> #. MSG_IE_CouldNotOpen
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
> #, c-format
> msgid "Could not open file %s for writing"
> msgstr "Det går inte att öppna filen %s för skrivning"

Eller "Kunde inte öppna..."


> #. MSG_IE_CouldNotWrite
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:261
> #, c-format
> msgid "Could not write to file %s"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

Det har du exempelvis använt här =)
Men ingen punkt på slutet!


> #. DLG_NEW_Tab1_FAX1
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:265
> msgid "Create a fax"
> msgstr "Skapa fax"

Kanske "skapa ett fax". Det blir mer likt originalet och det finns ingen
chans att missförstå det med att man skapar en faxmaskin ("ett fax" och
"en fax" är ju olika saker) :-)


> #. DLG_NEW_Tab1_WP1
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:267
> msgid "Create a new blank document"
> msgstr "Skapa nytt tomt dokument"

Du kanske vill ha med "ett" på sådana här ställen också för att vara
konsekvent. Jag kommenterar det dock inte fler gånger.


> #. FIELD_Datetime_CurrentTime
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:281
> msgid "Current Time"
> msgstr "Tid just nu"

Kanske "Aktuell tid"?


> #. DLG_Options_Label_SpellCustomDict
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:285
> msgid "Custom Dictionary:"
> msgstr "Egen ordlista:"

kanske "Anpassad ordlista"?


> #. DLG_Lists_Customize
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:287
> msgid "Customized List"
> msgstr "Egen"

Samma här... men var är listan?


> #. DLG_Lists_Dashed_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:289
> msgid "Dashed List"
> msgstr "Streck"

streckad lista?


> #. DLG_Options_Btn_Default
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:295
> msgid "De&faults"
> msgstr "&Återställ"

Inte "Standardvärden"?


> #. AUTOTEXT_SALUTATION_1
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:297
> msgid "Dear Mom and Dad,"
> msgstr "?"

"Kära mor och far,"?
Bättre än ett frågetecken i alla fall.


> #. AUTOTEXT_SALUTATION_2
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:299
> msgid "Dear Sir or Madam:"
> msgstr "?"

"Bäste Herre eller Fru:"
Vet inte om det var så bra dock.


> #. DLG_Tab_Radio_Decimal
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:301
> msgid "Decimal"
> msgstr "Decimal"

Det används inte i betydelsen "decimaltecken"?


> #. FIELD_DateTime_DefaultDateNoTime
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:303
> msgid "Default date (w/o time)"
> msgstr "Standard datumformat (utan klockslag)"

Jag tycker man kan skriva samman... "standarddatumformat"


> #. FIELD_DateTime_DefaultDate
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:305
> msgid "Default date representation"
> msgstr "Standard datumformat"

d:o


> #. DLG_Options_Label_DefaultPageSize
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:307
> msgid "Default page size"
> msgstr "Standard pappersstorlek"

Även här tycker jag det kan sammanskrivas.


> #. DLG_Tab_Label_DefaultTS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:309
> msgid "Default tab stops:"
> msgstr "Tabbavstånd"

Standard? Se även diskussionen om tabbsteg.
Du har glömt kolon på slutet


> #. DLG_Options_Label_DirectionRtl
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
> msgid "Default to right-to-left direction of text"
> msgstr "Standardinställning höger till vänster"

Kanske "Standardriktning för text är höger till vänster"


> #. DLG_Lists_Diamond_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:317
> msgid "Diamond List"
> msgstr "Ruter"

lista?


> #. MSG_ImportError
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
> #, c-format
> msgid "Error importing file %s."
> msgstr "Fel vid importering av fil %s."

Kanske "Fel vid import av filen %s."


> #. MSG_SaveFailedExport
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:327
> #, c-format
> msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

Du har glömt det mer specierade felmeddelandet.
Mitt förslag:
"Fel vid försök att spara filen %s: kunde inte skapa exportör"


> #. MSG_SaveFailedName
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:329
> #, c-format
> msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

"Fel vid försök att spara filen %s: ogiltigt namn"


> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
> #, c-format
> 
> msgid "File %s is not of a currently supported file type"
> msgstr "Filen %s är av en icke godkänd typ"

Inte riktigt samma sak väl... "Filen %s är inte av en typ som stöds för
tillfället"


> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:343
> #, c-format
> msgid "File %s is not of the type it claims to be"
> msgstr "Filen %s är av en felaktig typ"

"Filen %s är inte av den typ som den utger sig för att vara"


> #. AUTOTEXT_EMAIL_2
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:373
> msgid "From:"
> msgstr "Från"

Du har glömt kolon


> #. DLG_Options_Label_General
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:377
> msgid "General"
> msgstr "Generellt"

"Allmänt" brukar vara en bättre översättning.


> #. DLG_Lists_Hand_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:385
> msgid "Hand List"
> msgstr "Händer"

"lista" kanske?


> #. DLG_Lists_Heart_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:393
> msgid "Heart List"
> msgstr "Hjärtan"

lista?


> #. DLG_Options_Label_Icons
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:403
> msgid "Icons"
> msgstr "Bild"

"Ikoner"?


> #. DLG_Options_Label_SpellInternet
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:407
> msgid "Ignore Internet and &file addresses"
> msgstr "Ignorera Internet och fil&adresser"

Nah, så drastiska behöver vi väl inte vara... Internet är ju ändå ganska
viktigt, om än inte livsavgörande, men att ignorera Internet helt...
Du menar kanske
"Ignorera Internet- och &filadresser"


> #. DLG_Options_Label_SpellUppercase
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:409
> msgid "Ignore words in &UPPERCASE"
> msgstr "Ignorera ord med bara &VERSALER"
> 
> #. DLG_Options_Label_SpellNumbers
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:411
> msgid "Ignore words with num&bers"
> msgstr "Ignorera ord med &siffror"
> 
> #. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
> msgid "Ignored words:"
> msgstr "Undantagna ord:"

Kanske inte helt konsekvent... är kanske bra om du använder "ignorera"
eller "undanta" genomgående.


> #. DLG_Lists_Implies_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:415
> msgid "Implies List"
> msgstr "Pilar"

lista?


> #. DLG_Styles_LBL_InUse
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:417
> msgid "In Use"
> msgstr "I bruk"

Kanske "Används"?


> #. DLG_Break_Insert
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:423 po/tmp/xap_String_Id.h.h:113
> msgid "Insert"
> msgstr "Sätt in"

Kanske hellre "infoga"?


> #. DLG_Lists_Indent
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:433
> msgid "Label Align:"
> msgstr "Indrag vid:"

Är det samam sak?


> #. AUTOTEXT_SALUTATION_3
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:435
> msgid "Ladies and Gentlemen:"
> msgstr "?"

"Mina damer och herrar:"
Bättre översättning än ett frågetecken i alla fall :-)


> #. DLG_Options_Label_Layout
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:439
> msgid "Layout"
> msgstr "Layout"

Eller kanske "utseende", beroende på hur det används.


> #. DLG_Tab_Label_Leader
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:441
> msgid "Leader"
> msgstr "Leader"

Vad är detta?


> #. DLG_Lists_Level
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:451
> msgid "Level Delimiter:"
> msgstr "Nivå:"

"Nivåavskiljare" kanske?


> #. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:459
> msgid "Line and &Page Breaks"
> msgstr "Rad och &sidbrytningar"

Nej, snarare "Rad- och &sidbrytningar"


> #. AUTOTEXT_CLOSING_4
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:471
> msgid "Love,"
> msgstr "?"

Kanske "Kram," ?
Bättre översättning än ett frågetecken...


> #. DLG_Lists_Lower_Case_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:473
> msgid "Lower Case List"
> msgstr "a, b, c... lista"

"Lista med små bokstäver" kanske...
Eller gemener.


> #. DLG_Lists_Lower_Roman_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:475
> msgid "Lower Roman List"
> msgstr "Små romerska siffror "

Lista?


> #. FIELD_DateTime_MilTime
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:479
> msgid "Military Time"
> msgstr "24-timmarstid"

"24-timmarsklocka" är nog ett vanligare uttryck.


> #. DLG_Styles_ModifyTitle
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:481
> msgid "Modify Styles"
> msgstr "Ändra formatmallar"

Eller stilar/stilmallar. Bara du bestämmer dig =)


> #. FIELD_DateTime_MonthDayYear
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:485
> msgid "Month Day, Year"
> msgstr "Månad dag, år"
> 
> #. FIELD_DateTime_MthDayYear
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:487
> msgid "Mth. Day, Year"
> msgstr "Mnd. dag, år"

Ick, vilka hemska datumformat!
Klaga!


> #. DLG_Lists_New_List_Type
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:493
> msgid ""
> "New List \n"
> "Type"
> msgstr "Ny listtyp"
> 
> #. DLG_Lists_Starting_Value
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:495
> msgid ""
> "New Starting \n"
> "Value"
> msgstr "Nytt startvärde"

Du ska kanske skriva på två rader? Har du kollat om det finns något skäl
att skriva på två rader?


> #. DLG_Styles_New
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
> msgid "New..."
> msgstr "Ny ..."

Inget blanksteg innan punkterna tycker jag.


> #. DLG_PageSetup_Orient
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:525
> msgid "Orientation..."
> msgstr "Pappersriktning ..."

D:o


> #. FIELD_Numbers_PageNumber
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:537
> msgid "Page Number"
> msgstr "Sidans nummer"

Eller kanske "Sidnummer".


> #. DLG_PageNumbers_Title
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:539
> msgid "Page Numbers"
> msgstr "Sid"

"Sidnummer"...


> #. DLG_WordCount_Paragraphs
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:559
> msgid "Paragraphs"
> msgstr "Stycke"

StyckeN


> #. DLG_PageNumbers_Preview
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:571 po/tmp/xap_String_Id.h.h:157
> msgid "Preview"
> msgstr "Förhandsgranskning"

"Förhandsgranska" kanske, som nämnts tidigare


> #. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:573
> msgid ""
> "Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph "
> "Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph"
> msgstr ""
> "Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke "
> "Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke"

Kanske "Föregående stycke Föregående stycke... " dvs med litet s


> #. AUTOTEXT_REFERENCE_3
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:581
> msgid "Reference:"
> msgstr "?"

"Referens" kanske. Bättre översättning än frågetecken i alla fall...


> #. AUTOTEXT_CLOSING_6
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:589
> msgid "Respectfully yours,"
> msgstr "Vørdsam helsning"
> 
> #. AUTOTEXT_CLOSING_7
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:591
> msgid "Respectfully,"
> msgstr "Vørdsamt"

Öh...!


> #. DLG_PageSetup_Scale
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
> msgid "Scale..."
> msgstr "Skala ..."

Jag tycker inte om blanksteg innan punkter... :-)


> #. DLG_WordCount_Update_Rate
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:613
> msgid "Seconds between updates"
> msgstr "Sekunder mellan uppdateringar"

Kanske "Antal sekunder..."


> #. FIELD_DateTime_Epoch
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:615
> msgid "Seconds since the epoch"
> msgstr "Sekund sedan epok"

sekundER, det brukar vanligtvis vara plural, om man inte föredrar 1 jan
1970 på sin datorklocka hela tiden =)
och kanske "antal" också som ovan


> #. DLG_Break_SectionBreaks
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:617
> msgid "Section breaks"
> msgstr "Styckebrytning"

brytningAR


> #. DLG_Tab_Button_Set
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:621
> msgid "Set"
> msgstr "&Lägg till"

originalet har ingen &


> #. DLG_Lists_SetDefault
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
> msgid "Set Default Values"
> msgstr "Sätt standardvärden"

Jag brukar använda "ställ in" istället för "sätt".


> #. AUTOTEXT_CLOSING_8
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
> msgid "Sincerely yours,"
> msgstr "Med helsning"

Nejdu. ä tack.
Kanske "Hälsningar,"


> #. DLG_Options_Label_ViewStandardTB
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:641
> msgid "Standard Toolbar"
> msgstr "Standard verktygsfält"

Ick! Skriv ihop!


> #. DLG_Lists_Star_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:643
> msgid "Star List"
> msgstr "Stjärnor"

lista?


> #. DLG_Lists_Start
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:645
> msgid "Start At:"
> msgstr "Starta på:"

Kanske "börja med"


> #. DLG_Lists_Stop_Current_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:655
> msgid "Stop Current List"
> msgstr "Avbryt denna lista"

Hur avbryter man en lista? Kanske "stoppa" är bättre.


> #. DLG_Lists_Style
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:661 po/tmp/xap_String_Id.h.h:197
> msgid "Style:"
> msgstr "Format:"
> 
> #. DLG_Styles_StylesTitle
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:663
> msgid "Styles"
> msgstr "Mallar"

Du använder väldigt olika översättningar av "style"... =)


> #. AUTOTEXT_EMAIL_3
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:667
> msgid "Subject:"
> msgstr "Ämne"

Du har glömt kolon


> #. TabStopStatus
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:673
> #, c-format
> msgid "Tab Stop [%s]"
> msgstr "Tabstopp [%s]"
> 
> #. DLG_Tab_Label_TabPosition
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:675
> msgid "Tab stop position:"
> msgstr "Tabstoppsposition:"
> 
> #. DLG_Tab_Label_TabToClear
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:677
> msgid "Tab stops to be cleared:"
> msgstr "Tabstopp att ta bort:"
> 
> #. DLG_Tab_TabTitle
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:679
> msgid "Tabs"
> msgstr "Tabbar"

Se diskussionen om tabbsteg tidigare


> #. AUTOTEXT_CLOSING_9
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:681
> msgid "Take care,"
> msgstr "Ha det bra så lenge"

Nämen... norska igen?
"Ha det bra," kanske


> #. DLG_Lists_Align
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:685
> msgid "Text Align:"
> msgstr "Justera vid:"

Eller "textjustering"?


> #. DLG_Options_Label_Both
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:687
> msgid "Text and Icon"
> msgstr "Text och bild"

ikon?


> #. AUTOTEXT_CLOSING_10
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:689
> msgid "Thank you,"
> msgstr "Tack på förhand"

Är det säkert att det är på förhand?
kanske bara "tack" eller "tack så mycket"


> #. AUTOTEXT_CLOSING_11
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:691
> msgid "Thanks,"
> msgstr "Tack"

Varför inget komma?


> #. FIELD_DateTime_Wkday
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:695
> msgid "The weekday"
> msgstr "Veckodag"

veckodagEN


> #. DLG_Para_PreviewSampleFallback
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:697
> msgid ""
> "This paragraph represents words as they might appear in your document.  To "
> "see text from your document used in this preview, position your cursor in a "
> "document paragraph with some text in it and open this dialog."
> msgstr ""
> "Detta stycke visar ord så som de kan se ut i ditt dokument. För att se text"
> "från ditt dokument här, placera markören i ett stycke i dokumentet, och "
> "öppna denna dialogruta."

Ganska knepig mening. Jag brukar skriva om så här:
"För att se text från ditt dokument som visas i denna förhandsgranskning
"
"placerar du markören i ett stycke i dokumentet och öppnar denna
dialogruta."


> #. DLG_Lists_Tick_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:701
> msgid "Tick List"
> msgstr "Bock"

lista?


> #. FIELD_DateTime_TimeZone
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:703
> msgid "Time Zone"
> msgstr "Tidzon"

tidSzon tycker jag


> #. AUTOTEXT_SALUTATION_4
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:707
> msgid "To Whom It May Concern:"
> msgstr "?"

"Till den det berör:" är nog en bättre översättning än ett frågetecken.


> #. DLG_Options_Label_Toolbars
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:711
> msgid "Toolbars"
> msgstr "Verktygsfält"

Jag kom precis att tänka på det... vi kallar nog det för "verktygsrader"
i GNOME.


> #. DLG_Lists_Triangle_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:715
> msgid "Triangle List"
> msgstr "Trekanter"

lista?


> #. DLG_Lists_Upper_Case_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:723
> msgid "Upper Case List"
> msgstr "A, B, C... lista"

Se kommentaren om lista med gemener.


> #. DLG_Lists_Upper_Roman_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:725
> msgid "Upper Roman List"
> msgstr "Stora romerska siffror"

lista?


> #. DLG_Styles_LBL_TxtMsg
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:745
> msgid "What Hath God Wrought"
> msgstr "What Hath God Wrought"

Huh? Vad är detta för text?
Det finns kanske en svensk motsvarighet som man kan använda.


> #. DLG_Options_Label_WithExtension
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:747
> msgid "With extension:"
> msgstr "Med filtillägg:"

"filändelse" kanske?


> #. MSG_SaveFailedWrite
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:755
> #, c-format
> msgid "Writing error when attempting to save %s"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

Inte samma sak.
"Skrivfel vid försök att spara %s"


> #. MSG_DefaultDirectionChg
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:757
> msgid "You have changed the default direction."
> msgstr "Du har ändrat standardriktning."

standardriktningEN


> #. MSG_DirectionModeChg
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:759
> msgid "You have changed the direction mode."
> msgstr "Du har ändrat riktningsläge."

riktningslägeT


> #. AUTOTEXT_CLOSING_12
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:761
> msgid "Yours truly,"
> msgstr "Kjærleg helsing"

Nämen, nu får det vara slut på norska artigheter...


> #. DLG_Options_Label_CustomDict
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:763
> msgid "custom.dic"
> msgstr "custom.dic"

varfär är detta filnamn (antar jag) markerat för översättning?


> #. FIELD_DateTime_DDMMYY
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:765
> msgid "dd/mm/yy"
> msgstr "dd/mm/åå"
> 
> #. FIELD_DateTime_MMDDYY
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:771
> msgid "mm/dd/yy"
> msgstr "mm/dd/åå"

Det finns ingen möjlighet att använda korrekt svenskt datumformat
"YYYY-MM-DD"?


> #. DLG_Insert
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:17
> msgid "&Insert"
> msgstr "Infoga"

En & saknas


> #. DLG_NoSaveFile_DirNotExist
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:23
> msgid "A directory in the given pathname does not exist."
> msgstr "Mappen i den angivna sökvägen existerar inte."

directory -> katalog
folder -> mapp


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:25
> msgid "AbiWord Plugin Manager"
> msgstr "AbiWord insticksprogramhanterare"

Kanske genitiv?
Dessutom hade vi en diskussion en gång om hur man skulle översätta
"plugin". Vi fastnade nog ganska mycket vid "insticksmodul" om modulen
inte även kan köras som ett fristående program.


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_ACTIVE
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:33
> msgid "Active Plugins"
> msgstr "Aktiva insticksprogram"

Se ovan


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_COULDNT_LOAD
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:59
> msgid "Could not activate/load plugin"
> msgstr "Kunde inte aktivera/l?sa in insticksprogram"

"ä" istället för "?"


> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:61
> msgid "Could not deactivate plugin"
> msgstr "Kunde inte avaktivera insticksprogram"

kanske deaktivera
se insticksmodul ovan


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE_ALL
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:67
> msgid "Deactivate all plugins"
> msgstr "Avaktivera alla insticksprogram"

se ovan


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_DEACTIVATE
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:69
> msgid "Deactivate plugin"
> msgstr "Avaktivera insticksprogram"

d:o
Finns på fler ställen...


> #. LANG_14
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:73
> msgid "Dutch (Netherlands)"
> msgstr "Holländska (Nederland)"

Nederländerna


> #. DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:153
> msgid "Plugin List"
> msgstr "Lista på insticksprogram"

s/på/med/
se även det där om insticksmoduler


> #. DLG_IP_Activate_Label
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:159
> msgid "Preview Picture"
> msgstr "Förhandsgranskning av bild"

Eller "Förhandsgranska bild", beroende på sammanhanget


> #. DLG_UFS_TransparencyCheck
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:189
> msgid "Set no Hightlight Color"
> msgstr "Sätt ingen märkningsfärg"

se det där om "ställ in"


> #. DLG_UFS_ColorTab
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:201
> msgid "Text Color"
> msgstr "   Färg   "

"Textfärg"


> #. DLG_NoSaveFile_DirNotWriteable
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:203
> #, c-format
> msgid "The directory '%s' is write-protected."
> msgstr "Mappen '%s' är skrivskyddad."

katalogen


> #. DLG_UP_InvalidPrintString
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:205
> msgid "The print command string is not valid."
> msgstr "Utskriftskommandot är inte korrekt."

eller "är ogiltigt"

 
Bra jobbat! 


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.