Re: SCSI adapter

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-24 00:20:10

Göran Uddeborg:

> Vad är en bra översättning av "adapter" i uttryck som "SCSI adapter"?

I fallet en fysisk pryl skulle jag rekommendera "SCSI-styrkort". I mer
generella saker är nog "adapter" i det närmaste "godkänt" som svensk
beteckning. I min ordlista står (för adaptOr): tekn.: tillsats,
anslutningsdon; adapter; förgreningspropp. SAOL listar ordet "adapter",
med förklaringen "anpassningsenhet".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.