Re: abiword

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-24 20:38:42

> Jag tror att stilmallar kan fungera. 
> Vad anser övriga?

Stilmall låter som ett utmärkt ord tycker jag.  (Förutsatt att det är
mallar det handlar om, naturligtvis.)

> > > #. DLG_Lists_Type_bullet
> > > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:191
> > > msgid "Bullet"
> > > msgstr "Onumrerad"
> > 
> > "Stjärna" eller "punkt" kanske?
> 
> Detta är samlingsnamnet på alla onumrerade listtyper.

Då tycker jag "punkt" passar bäst.  Det är det generella namnet på
svenska, även om man inte skriver ut några punkter.

> Det är rörigt att ta tag i gamla översättningar. 

Instämmer!  Det var så när jag började med RPM också.  Men det kan
också vara bra att ha att skylla ifrån sig på! :-)

> > > #. DLG_Tab_Label_Leader
> > > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:441
> > > msgid "Leader"
> > > msgstr "Leader"
> > 
> > Vad är detta?
> 
> Ej ordentligt översatt ord.
> Hm.
> De 4 alternativ man har är:
> 
> DLG_Tab_Radio_None="&1 Ingen"
> DLG_Tab_Radio_Dot="&2 .........."
> DLG_Tab_Radio_Dash="&3 ----------"
> DLG_Tab_Radio_Underline="&4 __________"
> 
> Är "Ledare" acceptabelt här (mycket osäker)?

"Inledning" är väl åtminstone mindre dåligt.

> > Jag tycker inte om blanksteg innan punkter... :-)
> 
> Då tar vi och snyggar vi upp lite bland strängarna.

Fast du kan ju veta om att Svenska språknämnden rekommenderar att man
HAR ett mellanrum mellan ordet och punkterna.  Om det är själva ordet
som är avbrutet skall det inte vara det, men annars skall det vara så.

Christian har valt att inte följa Svenska språknämnden i det fallet;
en del av oss andra gör det.

> > > msgid "Yours truly,"
> > > msgstr "Kjærleg helsing"
> > 
> > Nämen, nu får det vara slut på norska artigheter...
>  
> Ersatt med "?" medans jag funderar, eller får fler förslag.

Hmm, man säger väl "din tillgivne"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.