Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-21 00:16:56

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> > > >   #: locale/programs/locfile.h:63
> > > > N msgid "locale name should consist only of portable characters"
> > > > N msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"
> > >
> > > "bör endast" tycker jag
> >
> > Jag brukar kolla om det är ett fel eller en varning.  Här är det ett fel så ska
> > föredrar jag.
> 
> Kan man inte säga "får endast" då i sådana här sammanhang?
> 

Det kan man.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.