Re: Ny fil för libc-2.2.3.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-21 12:30:01

Jan D. writes:
> Vissa teckenuppsättningar har två tillstånd där olika värden betyder olika
> tecken beroende på vilket tillstånd man är i.

> Sedan finns teckenuppsättningar där varje värde också kan betyda olika tecken,
> men tillståndsförändringen är inte "låst".

Jag skulle föreslå "låsta tillstånd" i så fall.  Det är ju snarare
tillståndet än själva förändringen som är låst.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.