Re: uf-view

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-01 13:26:47

2001-05-01T12:38:26+0200, Christian Rose ->
> On Tue, 1 May 2001, Jan D. wrote:
> > > Vad jag vet är skrivsättet +0200 (utan något kolon eller annat
> > > skiljetecken) väldigt vanligt när det gäller tidszoner, och det gäller
> > > oavsett hur datumet i övrigt ser ut.
> > > Hursomhelst är jag av meningen att man inte ska skriva datum på två olika
> > > sätt i po-filhuvud, och alltså anser jag att po-mode gör fel eftersom den
> > > inte skriver på samma sätt som gettext faktiskt gör.
> >
> > Det är nog snarare gettext som gör fel,  po-mode kan i alla fall referera till
> > en ISO-standard.
> 
> Men po-mode gjordes inte för att referera till ISO-standarder, det gjordes
> för att vara en hjälp i användandet av gettext, och fungera med gettext.

Jag har nu läst igenom ISO 8601:1998 noggrannt. Det verkar som att man
får skriva både +0200 och +02:00. Dock verkar det som om min date (i
sh-utils 2.0) inte klarar av att läsa datumet om det inte är +0200, ett
skäl så gott som något att använda den representationen.

Det verkar dock rimligt att tiden anges på samma sätt i båda fälten som
innehåller tid.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.