Re: analog igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-01 12:39:38

On Tue, 1 May 2001, Veronica Loell wrote:
> Kazakstan enligt Gudmunds länkförslag www.ui.se
> Kanske ta en koll där på svenska stavningar av länders namn?

Så "Kazakstan", utan h, är rätt? Jag har ändrat tillbaka till det nu i
alla fall.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.