Re: glib

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-06 00:04:46

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > > ...  Vad är det egentligen
> > > > de skriver ut?
> > >
> > > För att ta exemplet i meddelandet:
> > > ê
> > >   ^^^
> > 
> > Jo, det ser jag, men jag menade vad det är som %s ersätts med.  Det
> > skulle kunna vara en ensam siffra, och då vore det faktiskt fel, eller
> > åtminstone klart missvisande, med "tal".
> 
> Ett tal kan bestå av en ensam siffra.

Men en siffra som utgör en del av ett tal tycker jag inte självt borde
kallas för "tal".  Det blir missvisande.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.