Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 23:56:52

Göran Uddeborg wrote:
> > > ...  Vad är det egentligen
> > > de skriver ut?
> >
> > För att ta exemplet i meddelandet:
> > ê
> >   ^^^
> 
> Jo, det ser jag, men jag menade vad det är som %s ersätts med.  Det
> skulle kunna vara en ensam siffra, och då vore det faktiskt fel, eller
> åtminstone klart missvisande, med "tal".

Ett tal kan bestå av en ensam siffra.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.