Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-06 00:22:47

Göran Uddeborg wrote:
> > > > > ...  Vad är det egentligen
> > > > > de skriver ut?
> > > >
> > > > För att ta exemplet i meddelandet:
> > > > ê
> > > >   ^^^
> > >
> > > Jo, det ser jag, men jag menade vad det är som %s ersätts med.  Det
> > > skulle kunna vara en ensam siffra, och då vore det faktiskt fel, eller
> > > åtminstone klart missvisande, med "tal".
> >
> > Ett tal kan bestå av en ensam siffra.
> 
> Men en siffra som utgör en del av ett tal tycker jag inte självt borde
> kallas för "tal".  Det blir missvisande.

En decimal siffra är per definition inom intervallet 0-9. Eftersom jag
tror att alla siffror är giltiga här tvivlar jag på att siffran kan vara
"för stor", och därför tror jag att det snarare är ett tal som avses.
Tal kan vara för stora.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.