gtkdial

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-06 00:05:13

Christian Rose writes:
> #: src/gtkdial.c:550
> msgid "Error: wvdial conf not present\n"
> msgstr "Fel: wvdial.conf finns inte\n"

Du har lagt till en punkt.  Det skulle kunna vara rätt, men är det
avsiktligt?

> #: src/gtkdial.c:560
> msgid "Error: sanity check - what's going on?\n"
> msgstr "Fel: vettighetskontroll - vad händer?\n"

"Rimlighetskontroll" tycker jag är ett bättre ord.

> #: src/properties.c:79
> msgid "Save cumulative time between sessions"
> msgstr "Spara kumulativ tid mellan sessioner"

Brukar man inte säga "ackumulerad" i sådana här lägen på svenska?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.