Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-06 00:14:54

Göran Uddeborg wrote:
> > > Har du koden lätt tillgänglig?
> >
> > Jadå, vi jobbar ju mot cvs, det är ju inte stenåldern liksom ;-)...
> 
> Alla andra får bredband utom jag ...
> :-(

Och vissa avstår från Bonet trots att de kan få Bonet (visslar lite och
pekar lite på rhult).
Nej, nu ska jag packa.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.