Re: glib

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-06 00:00:08

Christian Rose writes:
> 	 /* Error converting fallback string - fatal
> 	  */
> 	 g_set_error (error, G_CONVERT_ERROR,
> G_CONVERT_ERROR_ILLEGAL_SEQUENCE,
> 		    _("Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"),
> 		    insert_str, to_codeset);
> 
> Det verkar alltså vara en sträng. Jag ändrar till "reservsträng" i
> översättningen ovan.

Det är inte uppenbart var insert_str kommer ifrån längre upp i koden.

> Ser man det på det sättet är det inte direkt fel att det är två
> "misslyckades", tycker jag.

Direkt fel har jag aldrig menat att påstå att det skulle vara. Jag
tog bara upp en diskussion om stil, men tänker inte insistera.

> Det här har jag korrigerat tidigare.

Som sagt, jag råkade slå av trådningen och såg inte att det redan
fanns svar.

> > > msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
> > > msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet just nu"
> > 
> > "Stängdes" är nog mer rätt än "var stängt".
> 
> Säker? Jag tycker det låter som ett felmeddelande där man försöker
> stänga ett element en gång för mycket, dvs i de flesta fall där man
> stänger ett element som inte är öppet längre utan redan var stängt (typ
> <nisse></nisse></nisse>). Därav "elementet var [redan] stängt".
> 
> Någon får gärna rätta mig om jag gissar fel.

Jag tror vi ser NÄSTAN samma situation. Tänk fallet
 <apa></apa></bepa>

Jag tolkar dig som att du tror man får utskriften

 Elementet "apa" var stängt, inget element är öppet just nu

Jag tror däremot att man får

 Elementet "bepa" stängdes, inget element är öppet just nu

D.v.s. felet uppstår just när man försöker stänga "bepa" eftersom
inget element är öppet. Och då tycker jag "stängdes" passar bäst.

> > Har du koden lätt tillgänglig?
> 
> Jadå, vi jobbar ju mot cvs, det är ju inte stenåldern liksom ;-)...

Alla andra får bredband utom jag ...
:-(

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.