Re: gtkdial

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-06 00:28:33

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/gtkdial.c:550
> > msgid "Error: wvdial conf not present\n"
> > msgstr "Fel: wvdial.conf finns inte\n"
> 
> Du har lagt till en punkt.  Det skulle kunna vara rätt, men är det
> avsiktligt?

Ja, det var avsiktligt. Detta felmeddelande är nära besläktat med de
andra felmeddelandena som handlar om wvdial.conf, så oavsett om "wvdial
conf" inte skulle vara en felskrivning i originalet tror jag inte det är
fel att skriva "wvdial.conf" i översättningen.


> > #: src/gtkdial.c:560
> > msgid "Error: sanity check - what's going on?\n"
> > msgstr "Fel: vettighetskontroll - vad händer?\n"
> 
> "Rimlighetskontroll" tycker jag är ett bättre ord.

Ja, tack ska du ha!


> > #: src/properties.c:79
> > msgid "Save cumulative time between sessions"
> > msgstr "Spara kumulativ tid mellan sessioner"
> 
> Brukar man inte säga "ackumulerad" i sådana här lägen på svenska?

Okej, ändrar till "ackumulerad".

Tack ska du ha! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtkdial.sv.po.


Christian (som återgår till packandet)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.