gtkdial

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 23:58:33

Christian Rose wrote:
> Nu tar jag en paus i översättandet i ett par dagar. Norpan och jag och
> en hel del till från denna lista åker till Danmark och GUADEC
> (http://guadec.gnome.dk).

Jag lyckades inte hålla mitt löfte. Här är ännu en snabb översättning
innan jag sticker. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtkdial.sv.po

Ha det!


Christian

# Swedish messages for gtkdial.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
#
# $Id$
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtkdial\n"
"POT-Creation-Date: 2001-04-05 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-05 23:55+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Set up the widgets and packing containers
#: src/gtkdial.c:65 src/gtkdial.c:175
msgid "Dial"
msgstr "Ring upp"

#: src/gtkdial.c:68 src/gtkdial.c:176
msgid "Hang Up"
msgstr "Lägg på"

#: src/gtkdial.c:79
msgid "About GtkDial"
msgstr "Om GtkDial"

#: src/gtkdial.c:84
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: src/gtkdial.c:87
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

#: src/gtkdial.c:90
msgid "Reset"
msgstr "Nollställ"

#: src/gtkdial.c:92
msgid "Clear Saved Timer"
msgstr "Nollställ sparad räknare"

#: src/gtkdial.c:98
msgid "Open Monitor"
msgstr "Öppna övervakare"

#: src/gtkdial.c:100
msgid "Close Monitor"
msgstr "Stäng övervakare"

#: src/gtkdial.c:110
msgid "_Actions"
msgstr "_Åtgärder"

#: src/gtkdial.c:111
msgid "_Timer"
msgstr "_Räknare"

#: src/gtkdial.c:177
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/gtkdial.c:183
msgid "Connection Time:"
msgstr "Anslutningstid:"

#. Decide what the status bar should initially say
#: src/gtkdial.c:191 src/gtkdial.c:300
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: src/gtkdial.c:192
msgid "Ready"
msgstr "Redo"

#: src/gtkdial.c:250
msgid "Select a service:"
msgstr "Välj en tjänst:"

#: src/gtkdial.c:275
msgid "Connecting ..."
msgstr "Ansluter..."

#: src/gtkdial.c:320
msgid "Disconnected"
msgstr "Frånkopplad"

#: src/gtkdial.c:441
msgid "About Gtkdial"
msgstr "Om Gtkdial"

#: src/gtkdial.c:514
msgid "You're Connected - Really close?"
msgstr "Du är ansluten - vill du verkligen stänga?"

#: src/gtkdial.c:550
msgid "Error: wvdial conf not present\n"
msgstr "Fel: wvdial.conf finns inte\n"

#: src/gtkdial.c:552
msgid "Error: no services in wvdial.conf\n"
msgstr "Fel: inga tjänster i wvdial.conf\n"

#: src/gtkdial.c:555
msgid "Error: no default modem in wvdial.conf\n"
msgstr "Fel: inget standardmodem i wvdial.conf\n"

#: src/gtkdial.c:557
msgid "Error: wvdial error\n"
msgstr "Fel: wvdial-fel\n"

#: src/gtkdial.c:560
msgid "Error: sanity check - what's going on?\n"
msgstr "Fel: vettighetskontroll - vad händer?\n"

#: src/properties.c:67
msgid "Start Gtkdial in single-service mode"
msgstr "Starta Gtkdial i entjänstläge"

#: src/properties.c:69
msgid "Disable audio connection alerts"
msgstr "Stäng av ljudvarningar för anslutning"

#: src/properties.c:71
msgid "Close window after connect/kill"
msgstr "Stäng fönster efter anslutning/dödande"

#: src/properties.c:73
msgid "Show connection debugging window"
msgstr "Visa felsökningsfönster för anslutning"

#: src/properties.c:75
msgid "Display an online timer"
msgstr "Visa en anlsutningsräknare"

#: src/properties.c:77
msgid "Reset timer on each connection"
msgstr "Nollställ räknaren vid varje anslutning"

#: src/properties.c:79
msgid "Save cumulative time between sessions"
msgstr "Spara kumulativ tid mellan sessioner"

#: src/properties.c:111
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/properties.c:112
msgid "Timer"
msgstr "Räknare"

#: src/properties.c:128
msgid "GtkDial Settings"
msgstr "Inställningar för GtkDial"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.