Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 13:02:28

Martin Norbäck wrote:
> Oj, glib har ju inte haft några strängar förut, eller har de bara inte
> varit markerade?

Jag vet inte, men jag blev lika överraskad när jag såg att glib kunde
översättas och det inte fanns någon svensk översättning. Det är ju ett
ganska gammalt paket har jag för mig.


> > #: gfileutils.c:293
> > #, c-format
> > msgid "Error reading file '%s': %s"
> > msgstr "Fel vid läsning av filen \"%s\": %s"
> >
> > #: gfileutils.c:350
> > #, c-format
> > msgid "Failed to read from file '%s': %s"
> > msgstr "Misslyckades med att läsa från filen \"%s\": %s"
> 
> Vad är det för skillnad att läsa en fil och att läsa från en fil?

"Läsa en fil" i allmänhet tycker jag verkar som om när man läser in en
hel fil och försöker tolka innehållet. "Läsa från en fil" tycker jag
verkar som när man försöker läsa en del av en fil. Eller något sådant.
Hursomhelst, det är ju så i originalet också.


> > #: gmarkup.c:302
> > #, c-format
> > msgid "Error on line %d char %d: %s"
> > msgstr "Fel på rad %d tecken %d: %s"
> 
> Är char=kolumn?

Ja, kolumn är kanske bättre. Jag antar att du tycker så, så jag ändrar.


> > #: gmarkup.c:475
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
> > "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
> > "it as &"
> > msgstr ""
> > "Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn; tecknet & inleder "
> > "en enhet; om denna ampersand inte ska vara en enhet måste du skriva om det "
> > "som &"
> 
> Jag tycker man ska byta ; mot . i den svenska översättningen, annars får
> man ju slut på luft när man läser det. :)

*flås* *flås* :)

Jag tar bort en del ; så att det blir bättre flöde. Inte alla. I fallet
ovan:

"Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn. Tecknet &
inleder "
"en enhet; om denna ampersand inte ska vara en enhet måste du skriva om
det "
"som &"

Jag tycker att det räcker.


> > #, c-format
> > msgid "Entity name '%s' is not known"
> > msgstr "Enhetsnamnet \"%s\" är inte känt"
> 
> Eller "okänt".

Jupp. Har redan ändrat.


> > #: gmarkup.c:565
> > msgid ""
> > "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
> > "character without intending to start an entity - escape ampersand as &"
> > msgstr ""
> > "Enheten slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en ampersand "
> > "utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"
> 
> Absolut förbjudet enligt mig att använda - (—) i svenskan, använd
> komma eller punkt i stället.

Har gjort det till en ny mening.


> > #: gmarkup.c:664
> > msgid ""
> > "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
> > "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
> > "as &"
> > msgstr ""
> > "Teckenreferensen slutade inte med ett semikolon; troligtvis använde du en "
> > "ampersand utan att avse att starta en enhet - skriv om ampersanden som &"
> 
> Här också.

Ja.


> > #: gmarkup.c:899 gmarkup.c:927 gmarkup.c:958
> > msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
> > msgstr "Ogiltig UTF-8-kodad text"
> 
> Här bör man nog skriva ogiltigT, det är ju kodningen, inte texten, som
> är ogiltig. Originalet är tvetydigt.

Aha, tack. Jag ändrar.


> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
> > "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
> > "character in an attribute name"
> > msgstr ""
> > "Udda tecken \"%s\", förväntade ett \">\"- eller \"/\"-tecken för att sluta "
> > "starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut; du kanske "
> > "använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"
> 
> För mycket semikolon igen.

Jupp.


> > #: gmarkup.c:1431
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
> > "begin an element name"
> > msgstr ""
> > "\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter tecknen \"</\"; \"%s\" får inte "
> > "inleda ett elementnamn"
> 
> Jag gillar helt enkelt inte semikolon i tid och otid. Det finns på fler
> ställen, men jag orkar inte lista dem.

Jag har ändrat på de flesta ställen.


> > #: gmarkup.c:1667
> > msgid ""
> > "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
> > "name; no attribute value"
> > msgstr ""
> > "Dokumentet tog oväntat slut efter likamedtecknet som följde attributnamnet; "
> > "inget attributvärde"
> 
> Likhetstecken heter det väl? Eller skriv ut "=".

Javisstja, så heter det. Tack!


> > #: gshell.c:69
> > msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
> > msgstr "Citerad text börjar inte med citationstecken"
> >
> > #: gshell.c:159
> > msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
> > msgstr "Ensamt citattecken på kommandoraden eller annan skalciterad text"
> 
> Här säger du citattecken, på raden ovan citationstecken. Jag röstar på
> citationstecken.

Okej, jag ändrar överallt.


> > #: gshell.c:519
> > #, c-format
> > msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
> > msgstr "Texten slutade efter ett \"\"-tecken (texten var \"%s\")."
> 
> Hur tänker du här, i originalet står det '', är det samma som "?

Jag har ingen aning. I så fall står det fel i originalet. Du kanske ska
buggrapportera?


> > #: gspawn-win32.c:840 gspawn.c:896
> > #, c-format
> > msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
> > msgstr "Misslyckades med att läsa från barnrör (%s)"
> 
> "...från rör till barnet" kanske, det är ju inte röret som är ett barn.

Nej, några provrörsbarn ska vi inte ha här.

Jag ändrar.


> > #: gspawn-win32.c:979 gspawn.c:1209
> > #, c-format
> > msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
> > msgstr "Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med barnprodess (%s)"
> 
> proCess

Ja, redan ändrat.


> > #: gspawn.c:288
> > #, c-format
> > msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
> > msgstr "Oväntat fel i select() vid inläsning av data från en barnprocess (%s)"
> 
> inläsning -> läsning

Ja. Tack!


> > #: gspawn.c:964
> > #, c-format
> > msgid "Failed to fork (%s)"
> > msgstr "Misslyckades med att grena (%s)"
> 
> Hmmm, grena? Jag skulle inte förstå det med en gång i alla fall :)
> "Misslyckades med \"fork\" (%s)" i stället kanske?

Nah, "grena" har vi ju använt tidigare?


> > #: gspawn.c:1130
> > #, c-format
> > msgid "Failed to fork child process (%s)"
> > msgstr "Misslyckades med att grena barnprocess (%s)"
> 
> Här är det ju frågan om att en barnprocess skapas, inte att en
> befintlig barnprocess delas.
> "Misslyckades med att skapa barnprocess (%s)" är mitt förslag.

Okej, jag ändrar.


> > #: gspawn.c:1159
> > #, c-format
> > msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
> > msgstr ""
> > "Misslyckades med att läsa tillräckligt med data från barn-pid-röret (%s)"
> 
> Vad är en "child pid pipe"? Är det helt enkelt fråga om röret till
> barnprocessen?

Det kanske är det de menar. Jag ändrar till "röret till barnets pid".


> Gött jobbat menthos!

Tack själv, norpan.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/glib.sv.po

Nu tar jag en paus i översättandet i ett par dagar. Norpan och jag och
en hel del till från denna lista åker till Danmark och GUADEC
(http://guadec.gnome.dk).

Ha det bra!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.