Re: glossary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-01 03:28:31

Läs gärna det om "offline" och "online" en bit ner i brevet... Det här
gäller till de flesta på listan; eftersom det är en ordlista så säg till
om ni inte håller med/håller med/har egna förslag.


Göran Uddeborg wrote:
> > #. "1. In applications, a key or key combination used to perform a defined function. Also called shortcut key. 2. A hardware device that speeds or enhances the operation of one or more subsystems, leading to improved program performance. "
> > msgid "Accelerator"
> > msgstr "Snabbtangent"
> 
> Bra för 1, men passar det för 2?

Nej. Men det finns inte direkt något jag kan göra åt det... eller vad
säger du? Det är ju så med gettext.


> > msgid "Actor"
> > msgstr "Skådespelare"
> 
> Hur kommer detta in?

Jag vet inte. Det fanns ingen kommentar. Strängarna i ordlistan kommer
från verkliga program, men det är också allt jag vet. Jag vet inte
vilka.


> > msgid "Allow"
> > msgstr "Tillåta"
> 
> Eller antagligen i de flesta fall "Tillåt".

Ja, det är nog vettigt att använda den form som är mest sannolik i
programmen. Jag ändrar.


> > #. "An application working inside a small window in a panel. A program that can be downloaded over the Internet and executed on the recipient's machine. "
> > msgid "Applet"
> > msgstr "Panelprogram"
> 
> Återigen ok för första betydelsen. Men säger vi så om den andra också.

Nej. Men jag vet inte hur jag ska hantera sådana här meddelanden med
dubbla betydelser.


> > #. "The arrangement of a sequence of items from lowest to highest, such as from 1 to 10 or from A to Z. "
> > msgid "Ascending order"
> > msgstr "Stigande sortering"
> 
> "Stigande ordning" väl?

Jaså? Det visste jag inte. Men du låter övertygad, så jag ändrar.


> > # Osäker!
> > #. "To not show or not display an image on part or all of the screen."
> > msgid "Blank"
> > msgstr "Tömma"
> 
> "Töm" är nog oftare rätt.

Ja. Tack!


> > #. "An error in coding or logic that causes a program to malfunction or to produce incorrect results. "
> > msgid "bug"
> > msgstr "programfel"
> 
> Bara "fel" kanske?

Det kanske fungerar, ja. Tack!


> > # Osäker!
> > #. "A typographical symbol, such as a filled or empty circle, diamond, box, or asterisk, used to set off a small block of text or each item in a list. "
> > msgid "Bullet"
> > msgstr "Stjärna"
> 
> Man brukar ofta tala om "punkter" på en lista eller så.

Ja, det borde jag ha haft koll på. Tack!


> > #. "A computer system equipped with one or more modems or other means of network access that serves as an information and message-passing center for remote users. "
> > msgid "Bulletin Board"
> > msgstr "Elektronisk anslagstavla"
> 
> Behövs "elektronisk"?

Nu är inte bbs:er så vanligt längre, och det var innan min tid, men när
jag bara hör "anslagstavla" tänker jag iaf på den högst materiella
varianten. Jag tycker inte det skadar att riskera att i vissa
situationer vara övertydlig här.


> > msgid "Case Sensitive"
> > msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
> 
> Förslagen "skiftlägeskänslig" eller "versalkänslig" som
> datatermgruppen föreslår gillar ni inte eller?

Nä, vi använder väl inte de uttrycken? Detta har väl diskuterats
tidigare på listan?


> > #. "To align characters around a point located in the middle of a line, page, or other defined area."
> > msgid "Center"
> > msgstr "Mittpunkt"
> 
> Om man läser kommentaren rör det sig snarare om "Centrera".

Jupp! Tack!


> > #. "Real-time conversation via computer. "
> > msgid "Chat"
> > msgstr "Chatt"
> 
> Jag tycker jag ser "tjatt" allt oftare. Det har lite svenskare
> stavning.

Min erfarenhet säger precis tvärtom :-)
Jag ser "chatt" användas överallt i tidningar och tv... "tjatt" har jag
inte alls sett användas utanför de språkintresserades kretsar. Och
eftersom t.o.m. Dataterm är neutrala i frågan låter jag det vara
"chatt".


> > #. "A data structure that uniquely identifies a hardware device or software function. "
> > msgid "Descriptor"
> > msgstr "Deskriptor"
> 
> "Identifierare" har vi använt i något eller några sammanhang.

Jag ändrar här då :) Tack.


> > #. "Loss or diminution of power."
> > msgid "Dissipation"
> > msgstr "Disposition"
> 
> Det gick nog lite snabbt ... :-)

Ja, jag skyller på automatöversättningen och en miss i min
korrekturläsning...
Vad vill du ha här? Jag ändrar till "förlust" eftersom jag just nu inte
kommer på något bättre.


> > #. "1. A set of characters added to a filename that serves to extend or clarify its meaning or to identify a file as a member of a category. 2. A program or program module that adds functionality to or extends the effectiveness of a program. "
> > msgid "Extension"
> > msgstr "Filändelse"
> 
> Om du bara översätter med "Ändelse" så täcker du både betydelse 1 och 2.

Smart. :)


> > #. "1. The purpose of, or the action carried out by, a program or routine. 2. A general term for a subroutine. "
> > msgid "Function"
> > msgstr "Function"
> 
> Vi brukar stava med "k" på svenska.

Whooooops... hoho.... *pinsamt*... där ser man hur man slarvar... TACK!


> > #. "Any of various routines, such as updating the clock or performing garbage collection, designed to keep the system, the environment within which a program runs, or the data structures within a program in good working order."
> > msgid "Housekeeping"
> > msgstr "Husgöromål"
> 
> "Hushållning" kanske?

Ja, definitivt. Tack.


> > #. "A paper format."
> > msgid "Legal"
> > msgstr "Legal"
> 
> Eftersom det här ordet aldrig används på svenska om format, bör man
> nog översätta det med något längre. "Legal"-format åtminstone.

Okej. "\"Legal\"-format".


> > #. "A paper format"
> > msgid "Letter"
> > msgstr "Letter"
> 
> D:o.

Ja.


> > #. "A protocol designator used in the HREF of a hyperlink that enables a user to send e-mail to someone. "
> > msgid "Mail to"
> > msgstr "Skicka e-post till"
> 
> Kortare vore "Posta till". De underförstår ju e:et på engelska, kan
> inte vi också göra det?

Och "Posta till:" blir det... *poff* (vift med trollspöt).
Tack :-)


> > #. "In reference to a computing device or a program, unable to communicate with or be controlled by a computer. In reference to one or more computers, being disconnected from a network. "
> > msgid "Offline"
> > msgstr "Frånkopplad"
> >
> > #. "In reference to a computing device or a program, activated and ready for operation; connected to or being controlled by a system. "
> > msgid "Online "
> > msgstr "Ansluten "
> 
> Kan vi inte välja matchande ord även på svenska? Från- och
> uppkopplad, eller ansluten och oansluten?

Kanske det. Vad tycker du, norpan?
Jag tycker det är bra, anledningen till att jag är tveksam är att det
påeverkar en hel del existerande översättningar (gnomeicu och gabber för
att nämna bara en del).

Vad tycker andra?


> > msgid "Outline"
> > msgstr "Ram"
> 
> "Kontur" är väl bättre?

Kanske det. Jag ändrar.


> > #. "To break input into smaller chunks so that a program can act upon the information."
> > msgid "Parse"
> > msgstr "Parsa"
> 
> Du brukar säga till mig att det skall översättas "tolka".

Ja. =)
Återigen skyller jag på automatöversättning... och någon annan har
tydligen använt "parsa"... hehe

Jag ändrar. Tack!


> > #. "The concept that a user's data, such as stored files and e-mail, is not to be examined by anyone else without that user's permission. "
> > msgid "Privacy"
> > msgstr "Persondataskydd"
> 
> Jag tycker inte riktigt om den översättningen. Det ser ut som det
> handlar om personuppgifter vilket det ju inte behöver göra. Återigen
> kommer jag inte på något riktigt bra svenskt ord.

Ok, då låter jag det vara så länge och bollar frågan vidare till listan.
Vad tycker folk?


> > #. "Unprocessed, typically unformatted, data, such as a stream of bits that has not been filtered for commands or special characters. "
> > msgid "Raw data"
> > msgstr "Rå data"
> 
> Ett ord: "rådata".

Jag tänkte faktiskt på det som två ord (särskrivningen var alltså
medveten), men man kan ju som säger betrakta det som ett enda uttryck om
man vill. Jag ändrar.


> > #. "Relating to a time frame imposed by external constraints. Real-time operations are those in which the machine's activities match the human perception of time."
> > msgid "Real time"
> > msgstr "Faktisk tid"
> 
> I praktiken säger man nog "realtid".

I realiteten realiserar man nog detta med det uttrycket ja =)


> > #. "The privileged user on a UNIX system; has full control over the system and all files on it, including those of other users. Is typically used by system administartor for system maintenance"
> > msgid "Root"
> > msgstr "root"
> 
> Du har bytt till gemen begynnelsebokstav.

Med flit. "Root" och "root" är ju inte direkt samma användare. I detta
fallet tror jag de avser "root".


> > msgid "Sample"
> > msgstr "Exempel"
> 
> "Prov" stämmer nog oftare.

Hmm, okej. Jag ändrar.


> > #. "The string of characters to be matched in a search-typically a text string."
> > msgid "search string"
> > msgstr "Söksträng"
> 
> Och här har du bytt från gemen till versal.

Det var däremot högst oavsiktligt. Tack!


> > #. "To make files, directories, or folders accessible to other users over a network."
> > msgid "Share"
> > msgstr "Delat"
> 
> Bara "Dela".

Ja. Tack!


> > #. "A control used to set a value and give a visual indication of the setting"
> > msgid "slider "
> > msgstr "rullningslist "
> 
> Kallas det också "rullningslist"? Det är ju inte samma sak som
> "scrollbar". Fast vad heter det på svenska?

Det här är en gammal diskussion. Jag vet inte om det var här på listan
eller om det var på IRC, men jag vill minnas att vi kom fram till att
"vertikal rullningslist" eller bara "rullningslist" var den bästa
lösningen.

Vad tycker du? Vilket föredrar du?


> > msgid "Software Foundation"
> > msgstr "programvarufundament"
> 
> Om det är sådana där som det kan stå "Free" framför är det snarare en
> "programvarustiftelse".

Jag vet tyvärr inte vilket sammanhanget är här... Jag ändrar till ditt
förslag, men jag är tveksam till sammanhanget.


> > msgid "Solid lines"
> > msgstr "Hela linjer"
> 
> "Heldragna linjer" tror jag man oftast säger.

Helan och halvan... Ja, du har helt rätt. Jag ändrar.


> > #. "Useless e-mail. Spam normally comes in forms of chain-letters and advertisements for websites or services."
> > msgid "Spam"
> > msgstr "Spam"
> 
> Det kallas så, men det kallas också "skräppost", och det är nog ett
> svenskare ord.

Bra! Jag ändrar.


> > #. "A character printed slightly above the surrounding text, usually in smaller type. "
> > msgid "Superscript"
> > msgstr "Nedsänkt"
> 
> Öh, du menar väl "upphöjd"?

Ja, det är jag som är yr. Tack.


> > #. "Assistance, such as technical advice provided to customers."
> > msgid "Support"
> > msgstr "Support"
> 
> "Stöd" säger jag när jag försöker tala svenska.

Försöker du =) Jag ska nog också försöka.
Jag ändrar.


> > msgid "Symmetric control"
> > msgstr "Symmetrikontroll"
> 
> Vi har ju inget sammanhang här, men det du skrivit skulle nog hetat
> "symmetry control". "Symmetric control" blir nog "symmetrisk
> styrning" eller något sådant.

Jag ändrar.


> > msgid "topic"
> > msgstr "rubrik"
> 
> Inte självklart. "Ämne" är nog mer precist.

Kanske det. Ändrar.


> > msgid "X Align"
> > msgstr "Justera X"
> 
> Antagligen "X-justera".

Ja. Ändrat.


Du ska ha tack för din granskning och dina synpunkter! Ny fil finns på
http://www.mentbos.com/po/gnome/glossary.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.