Re: Proprietary software

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-04-01 10:51:49

Hej,

peter karlsson wrote:
> Är det någon som har en bra översättning av "proprietary software" (som
> i motsatsen till fri programvara)? Jag råkade just på termen i en
> updatering av Debians vävplats, där ett lite tanklöst användande av
> "commercial use" ersätts med "proprietary use".

Ofri programvara? (Gillar den! Det är ju vad det är... :)/:( Jag
tror inte att det missförstås.
 
> Här är ändringen:
> 
> -<LI>Not allowing use of their code in commercial software. Since they are releasing the code
> -  for others to use without any profit to themselves, they don't want someone else to be
> -  able to come along and make commercial software out of it.
> +<LI>Not allowing use of their code in proprietary software. Since they are releasing
> +  their code for all to use, they don't want to see others steal it.
> +  In this case, use of the code is seen as a trust: you may use it, as
> +  long as you play by the same rules.

Ägd programvara? Programvara som skyddas av ...?

Kanske så här:

Inte tillåta att någon lägger beslag på koden inom sin egen
upphovsrätt. Eftersom de publicerar koden för att alla skall kunna
använda den, vill de inte att någon annan skall lägga beslag på den.
I det här fallet ses kodanvändningen som en förtroendefråga: du får
använda den så länge du följer samma regler.

Eller så här :)

Inte tillåta att någon lägger beslag på koden inom sin egen
upphovsrätt. Eftersom de publicerar koden för att alla skall kunna
använda den, vill de inte att någon annan skall frihetsberöva den. I
det här fallet ses kodanvändningen som en förtroendefråga: du får
använda den så länge du följer samma regler.

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.