Re: glossary

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-01 13:30:02

2001-04-01T03:28:31+0200, Christian Rose ->
> > > #. "In reference to a computing device or a program, unable to communicate with or be controlled by a computer. In reference to one or more computers, being disconnected from a network. "
> > > msgid "Offline"
> > > msgstr "Frånkopplad"
> > >
> > > #. "In reference to a computing device or a program, activated and ready for operation; connected to or being controlled by a system. "
> > > msgid "Online "
> > > msgstr "Ansluten "
> > 
> > Kan vi inte välja matchande ord även på svenska?  Från- och
> > uppkopplad, eller ansluten och oansluten?
> 
> Kanske det. Vad tycker du, norpan?
> Jag tycker det är bra, anledningen till att jag är tveksam är att det
> påeverkar en hel del existerande översättningar (gnomeicu och gabber för
> att nämna bara en del).

Eftersom det var jag som kom på översättningarna ansluten och
frånkopplad så tycker jag naturligtvis att de är bra :)

"Från-" och "upp-" passar ju inte heller ihop. Jag tog bara de ord jag
själv skulle använda för båda företeelserna och använde dem. Spelar det
verkligen någon roll om de matchar varandra?

> > > #. "The concept that a user's data, such as stored files and e-mail, is not to be examined by anyone else without that user's permission. "
> > > msgid "Privacy"
> > > msgstr "Persondataskydd"
> > 
> > Jag tycker inte riktigt om den översättningen.  Det ser ut som det
> > handlar om personuppgifter vilket det ju inte behöver göra.  Återigen
> > kommer jag inte på något riktigt bra svenskt ord.
> 
> Ok, då låter jag det vara så länge och bollar frågan vidare till listan.
> Vad tycker folk?

"Integritet" kanske? Eller "hemlighållande". Kanske "ostördhet". Vad
sägs om "privatliv"?

> > > #. "Unprocessed, typically unformatted, data, such as a stream of bits that has not been filtered for commands or special characters. "
> > > msgid "Raw data"
> > > msgstr "Rå data"
> > 
> > Ett ord: "rådata".
> 
> Jag tänkte faktiskt på det som två ord (särskrivningen var alltså
> medveten), men man kan ju som säger betrakta det som ett enda uttryck om
> man vill. Jag ändrar.

Ja, rådata säger man ju.

> > > #. "A control used to set a value and give a visual indication of the setting"
> > > msgid "slider "
> > > msgstr "rullningslist "
> > 
> > Kallas det också "rullningslist"?  Det är ju inte samma sak som
> > "scrollbar".  Fast vad heter det på svenska?
> 
> Det här är en gammal diskussion. Jag vet inte om det var här på listan
> eller om det var på IRC, men jag vill minnas att vi kom fram till att
> "vertikal rullningslist" eller bara "rullningslist" var den bästa
> lösningen.

Jag anser: "skjutmått". Man kan i alla fall fundera på det.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.