Re: Proprietary software

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-01 02:08:09

peter karlsson wrote:
> > Så jag tror ändringen i originalet på Debians webbplats mer är en
> > genomtänkt ändring där man försöker bringa reda i nomenklaturen, än
> > ett tanklöst byte av termer.
> 
> Ändringen är genomtänkt, ja, det var anvädningen av "commercial" som
> var tanklöst. Det är väl genomtänkt att byta till "proprietary".
> (Vilket var vad jag trodde att jag skrev i mitt ursprungliga inlägg,
> men jag kanske formulerade mig klumpigt).

Nej, det var jag som var klumpig och missförstod dig.


> "Proprietär"... Jag gillar inte det ordet. Jag har sett det användas,
> men då av samma personer som säger "obsolet" och andra direktinlån. Jag
> vill gärna ha ett riktigt ord.

Eftersom "proprietär" används i detta sammanhang på svenska, och det är
svårt att hitta något motsvarande ord med samma betydelse, tycker jag
att man gott kan använda det. Jag tycker inte det är riktigt samma sak
som med "obsolet" ovan, där det faktiskt finns bra svenska ord
("föråldrat").
Dessutom tycker jag att det finns sämre exempel på svenska ordbildningar
än "proprietär" (läs: jag ser inget fel på det från en rent
ordbilningsmässig ståndpunkt). Och, som sagt, jag vet inget bra
alternativ. "Icke-fri" var en intressant lösning för att kringgå det
hela, men det funkar ju långt ifrån alltid.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.