Re: truchet

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-03-10 15:18:54

Som man sager........reta inte mig...reta opera hehe

2001-03-10 16:02:34, Christian Rose <menthos@menthos.com> skrev:

>Veronica Loell wrote:
>> Ordet anvands aven for benamning av specifika monster, tekniken attributeras Truchet (ovan),
>> Truchet tiling system. Detta har att gora med matematiska tekniker fvr att skapa monster
>
>Dr de ddr Truchetmonstren farliga?
>
>
>Christian
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.