Re: truchet

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-10 15:26:53

Veronica Loell wrote:
> Som man sager........reta inte mig...reta opera hehe

Jag tror att det går att byta e-postprogram.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.