Re: truchet

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-10 15:02:34

Veronica Loell wrote:
> Ordet anvands aven for benamning av specifika monster, tekniken attributeras Truchet (ovan),
> Truchet tiling system. Detta har att gora med matematiska tekniker fvr att skapa monster

Är de där Truchetmonstren farliga?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.