Re: truchet

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-03-11 19:34:05

Veronica Loell:

> Som man sager........reta inte mig...reta opera hehe

Hä? Opera är helt oskyldigt till att ha stulit dina åäö!

-- 
\\//
peter - utvecklare, Opera Software AS, Oslo, Norge

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.