truchet

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-10 13:05:57

Nån som vet vad "truchet" betyder?

jag har följande sträng, i en skärmsläckare:

msgid ""
"Determines whether or not the ant leaves a truchet in the path it leaves "
"behind."

Vad betyder det egentligen...jag hittar det inte i min ordbok.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.