Re: truchet

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-03-10 14:13:35

Sibastien Truchet, 1657-1729. http://www.irisa.fr/faqtypo/truchet/truchet3E.html

Kan vara benamningen pa en typsnittspunkt (http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo.html)
fran Truchet (ovan).

Ordet anvands aven for benamning av specifika monster, tekniken attributeras Truchet (ovan),
Truchet tiling system. Detta har att gora med matematiska tekniker fvr att skapa monster
(ok jag vet inte den tekniska benamningen for detta)

Jag antar att det ar det ar monster som avses i detta fallet, men hur som helst sa kanske det skall
lamnas ooversatt, eller kallas truchetmonster eller nagot sadant?


2001-03-10 14:05:57, Martin Norbdck <d95mback@dtek.chalmers.se> skrev:

>Nen som vet vad "truchet" betyder?
>
>jag har fvljande strdng, i en skdrmsldckare:
>
>msgid ""
>"Determines whether or not the ant leaves a truchet in the path it leaves "
>"behind."
>
>Vad betyder det egentligen...jag hittar det inte i min ordbok.
>
>	n.
>
>-- 
>[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
>    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
>SIGBORE: Signature boring error, core dumped
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.