Re: control-center podiff

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-10 12:39:17

2001-03-10T00:23:33+0100, Christian Rose ->
> Martin Norbäck wrote:
> > Bifogar en s.k. podiff.
> 
> 
> Använde du översättningen i HEAD-branchen?

Nej, det var för mycket som inte stämde överrens, så jag översatte utan
att göra merge.

> 
> >  #: capplets/file-types/file-types-capplet-dialogs.c:1045
> >  msgid ""
> >  "Type in the extensions for this mime-type (without dot).\n"
> >  "You can enter several extensions seperated by a space,\n"
> >  "for example: html htm"
> >  msgstr ""
> > G "Skriv in filtilläggen för den här mime-typen.\n"
> > G "Till exempel: .html, .htm"
> > N "Skriv in filändelserna för den här MIME-typen (utan punkt).\n"
> > N "Till exempel: html, htm"
> 
> Kalla mig petig men jag tycker det generellt sett låter bättre med
> "denna" istället för "den här".
> Alltså "Skriv in filändelserna för denna MIME-typ".

Tja, jag är med. Ändrar.

> >  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:742
> >  msgid "Change Icon"
> > G msgstr "Avbryt inloggning"
> > N msgstr "Ändra ikon"
> 
> Byt ikon? Det kanske passar bättre, men beror ju lite på sammanhanget.
> Men jag tror nog "byt" är bättre här, man byter ju ikonen mot en annan,
> och ändrar inte själva ikonen.

Ja, man byter (eller ändrar), men byt är bättre.

> >  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:749
> >  msgid "Change File Extensions"
> > G msgstr "Filtillägg"
> > N msgstr "Ändra filändelse"
> 
> FiländelseR.

visst.

> >  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:1318
> >  msgid ""
> >  "Reverting to system settings will lose any changes\n"
> >  "you have ever made to File Types and Programs.\n"
> >  "Revert anyway?"
> >  msgstr ""
> > N "Om du återgår till systeminställningar kommer du att\n"
> > N "förlora de ändringar du har gjort i filtyper och program.\n"
> > N "Återgå ändå?"
> 
> "Filtyper och program" är namnet på en flik, så jag tycker gott att man
> kan skriva Filtyper med stort F här (annars blir budskapet kanske lite
> förvillande).

Jag skriver med stora bokstäver och slänger dessutom på citationstecken,
så borde det vara väldigt tydligt.

> >  msgid "View as %s"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Visa som "
> 
> Ett %s kanske?

Kanske det kanske. :)

> >  #: capplets/file-types/file-types-icon-entry.c:381
> >  msgid "Select an icon"
> > G msgstr "Välj ikon..."
> > N msgstr "Välj en ikon..."
> 
> Inga punkter i originalet.
> 
> Bra jobbat norpan!

Bra jobbat själv!

Nu såg jag att det kommit flera hundra strängar till, från en massa
.desktop-filer från skärmsläckaren...bara att sätta igång igen...suck.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
  Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.