Re: truchet

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-03-10 17:03:29

antar att jag stvtte pe gammal pine dokumentation.....tror jag hitta den pe chalmers.......

2001-03-10 16:48:27, Martin Norbdck <d95mback@dtek.chalmers.se> skrev:

>2001-03-10T15:39:29+0100, Veronica Loell ->
>> jo men de e en san javla irriterande bug.......som jag rapporterade
>> for en manad sen....  jag kan inte anvanda pine for min epostserver
>> stoder inte det protokollet......
>
>Pine klarar av pop,imap och smtp. Vilket protokoll kvr din e-postserver
>egentligen?
>
>	n.
>
>-- 
>[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
>    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
>SIGBORE: Signature boring error, core dumped
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.