Re: control-center podiff

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-10 00:23:33

Martin Norbäck wrote:
> Jag har uppdaterat control-center (Gnomes inställningsprogram).
> De nya strängarna har med MIME-typer att göra.
> 
> Jag har skrivit MIME-typer, men jag kan ändra till mime-typer om många
> tycker att det är bättre.
> 
> Bifogar en s.k. podiff.


Använde du översättningen i HEAD-branchen?


> # Swedish translation for the gnome-core module.

Stämmer väl inte?


>  # Copyright (C) 1998-1999 Free Software Foundation, Inc.

Det där hade nog kunnat uppdateras också.


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet-dialogs.c:1045
>  msgid ""
>  "Type in the extensions for this mime-type (without dot).\n"
>  "You can enter several extensions seperated by a space,\n"
>  "for example: html htm"
>  msgstr ""
> G "Skriv in filtilläggen för den här mime-typen.\n"
> G "Till exempel: .html, .htm"
> N "Skriv in filändelserna för den här MIME-typen (utan punkt).\n"
> N "Till exempel: html, htm"

Kalla mig petig men jag tycker det generellt sett låter bättre med
"denna" istället för "den här".
Alltså "Skriv in filändelserna för denna MIME-typ".


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet-dialogs.c:1207
>  msgid ""
>  "\"%s\" does not exist or is not executable.\n"
>  "Check your spelling and make sure you have\n"
>  "the right permissions to execute this file."
>  msgstr ""
> N "\"%s\" finns inte eller är inte körbar.\n"
> N "Kontrollera stavningen och se till att du har rättighet att köra den här filen."

"denna fil" isf.


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:742
>  msgid "Change Icon"
> G msgstr "Avbryt inloggning"
> N msgstr "Ändra ikon"

Byt ikon? Det kanske passar bättre, men beror ju lite på sammanhanget.
Men jag tror nog "byt" är bättre här, man byter ju ikonen mot en annan,
och ändrar inte själva ikonen.


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:749
>  msgid "Change File Extensions"
> G msgstr "Filtillägg"
> N msgstr "Ändra filändelse"

FiländelseR.


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:817
>  msgid "Delete This MIME Type"
> G msgstr ""
> N msgstr "Ta bort den här MIME-typen"

"denna MIME-typ" isf.


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:1318
>  msgid ""
>  "Reverting to system settings will lose any changes\n"
>  "you have ever made to File Types and Programs.\n"
>  "Revert anyway?"
>  msgstr ""
> N "Om du återgår till systeminställningar kommer du att\n"
> N "förlora de ändringar du har gjort i filtyper och program.\n"
> N "Återgå ändå?"

"Filtyper och program" är namnet på en flik, så jag tycker gott att man
kan skriva Filtyper med stort F här (annars blir budskapet kanske lite
förvillande).


>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:1428
>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:1614
>  #: capplets/file-types/file-types-capplet.c:1757
>  #, c-format
>  msgid "View as %s"
> G msgstr ""
> N msgstr "Visa som "

Ett %s kanske?


>  #: capplets/file-types/file-types-icon-entry.c:381
>  msgid "Select an icon"
> G msgstr "Välj ikon..."
> N msgstr "Välj en ikon..."

Inga punkter i originalet.


Bra jobbat norpan!

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.