control-center podiff

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-08 23:12:13

Jag har uppdaterat control-center (Gnomes inställningsprogram).
De nya strängarna har med MIME-typer att göra.

Jag har skrivit MIME-typer, men jag kan ändra till mime-typer om många
tycker att det är bättre.

Bifogar en s.k. podiff.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.