Re: please -> var vänlig

From: Mikael Hallendal (micke_at_codefactory.se)
Date: 2001-03-09 15:33:48

Jag håller helt klart med!

//Micke


On 09 Mar 2001 15:00:52 +0100, Martin Norbäck wrote:
> Översättningen av "please ..." till "var vänlig [och] ..." har ju
> diskuterats förut på den här listan.
> 
> Nu har tre av dem som har hand om de svenska översättningarna av Gnome
> (jag, anderca och rhult) kommit fram till att det är jättefånigt att
> skriva "var vänlig" på svenska. Jag tror att menthos håller med också.
> 
> Anledningen är dels att man inte är standardmässigt hövlig på svenska,
> och dels att datorn inte ska vara hövlig. Datorn ska säga på ett så
> exakt sätt som möjligt vad som behöver göras.
> 
> Jag tror inte att någon känner sig ohövligt behandlad om datorn säger
> "Kontrollera att filen finns." i stället för "Var vänlig och kontrollera
> att filen finns.".
> 
> Snarare tror jag det omvända, att många reagerar negativt när datorn är
> hövlig utan anledning, och blir lite irriterad.
> 
> Med anledning av detta så har vi bestämt att helt enkelt inte översätta
> "please ..." med nånting.
> 
> Hälsningar norpan
> 
> -- 
> [ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
>   Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
> SIGBORE: Signature boring error, core dumped
> -- 
Mikael Hallendal         micke@codefactory.se
CodeFactory AB          http://www.codefactory.se/
Office: +46 (0)8 - 587 583 05   Cell: +46 (0)709 - 718 918

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.