Re: gdm2 podiff

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-10 00:32:49

Martin Norbäck wrote:
> gdm2 podiff
> 
> håll till godo.
> 
>     n.


>  #. translators: This is a nice and evil eggie text, translate
>  #. * to your favourite currency
>  #: gui/gdmlogin.c:1233
> N msgid "Please insert 25 cents to log in."
> N msgstr "Lägg i en krona för att logga in."

hoho :-D


>  #: gui/gdmconfig.c:199
> N msgid "GNOME Display Manager Configurator"
> N msgstr "Konfigurationsprogram för GNOME Display Manager"

Du har översatt till "GNOME-displayhanteraren" tidigare. Ska kanske
göras genomgående?


>  #: gui/gdmconfig-strings.c:45
> N msgid "Login behaviour"
> N msgstr "Inloggninsbeteende"
           ^
           g>  #: gui/gdmconfig-strings.c:62
> N msgid "Select how relaxed permissions are"
> N msgstr "Välj hur avslappnade rättigheterna är"

"Generösa rättigheter" är kanske bättre än "avslappnade rättigheter"?
Vad tycker folk?


>  #: gui/gdmconfig-strings.c:128
> N msgid ""
> N "Configure the GNOME Display Manager.\n"
> N "Please submit any bugs or feature requests at http://bugzilla.gnome.org "
> N "under the `gdm' product."
> N msgstr ""
> N "Konfigurera GNOME:s skärmhanterare.\n"
> N "Rapportera buggar eller föreslå förbättringar på http://bugzilla.gnome.org "
> N "på produkten \"gdm\"."

Här heter det "GNOME:s skärmhanterare". Borde kanske gå igenom och se
till så att det heter samma på alla ställen.


Men det är bra jobbat norpan! Du är en hjälte!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.