Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-28 18:44:01

Jan D. wrote:

> Säger man "Installera paketet glibc" är det glibc som tyngdpunkten ligger på,
> vilket kan verka konstigt i RPM som ju är en pakethanterare.

Tvärtom, man kan som du säger förutsätta att det är paket det handlar om 
när man pysslar med rpm, så det är "glibc" som är den viktiga 
informationen, inte att det är paket. Alltså tyngdpunkten på 
paketnamnet, och inte att det är ett paket, vilket är information som 
nästan är underförstådd. Vilket paket det handlar om är dock knappast 
underförstått, så det är det som är den viktiga informationen. 
"Installera paketet glibc" (och inget annat paket).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.