Re: Ny rpm

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-28 18:07:49

Christian Rose wrote:
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> 
> >> pasta Carbonara/spagetti Bolognese/biff Rydberg är väl namn på
> >> maträtter? Namnet är inte Rydberg med ett litet "biff" framför. Eller?
> >
> > För mig är det inte så. För mig är det analogt:
> >
> >  Jag vill ha pizza! Vilken pizza vill du ha? Jag vill ha pizza
> >  Capricciosa.
> >
> >  Jag vill äta biff! Vilken biff vill du äta? Jag vill äta biff
> >  Rydberg.
> >
> >  Jag vill installera paket! Vilket paket vill du installera? Jag
> >  vill installera paket glibc.
> 
> Ne, det ligger nog i det som rhult säger: "pizza Cappricciosa" och "biff
> Rydberg" används i båda exemplen som namn på maträtter, men "paket
> glibc" är inget namn. Bara "glibc" är ett namn.
> 

Det har inget med namn att göra utan bestämdhet. Citat ur grammatik:

  Species anger bestämdhet. Obestämd form eller bestämd form.
  Ändelsen ska stå efter pluraländelsen. Substantivets genus
  bestämmer om ändelsen i singularis ska vara med t eller n på
  slutet.(en sång - sången, ett träd - trädet). Bestämd form
  används när beskrivningen är entydig, d.v.s. när man med hjälp
  av de beskrivningar och genom sammanhanget kan urskilja just
  det antal referenter som omtalas. Råder det något tvivel,
  används obestämd form och en efterbestämmare.

Pizza är inte entydigt så man lägger till bestämningen Cappricciosa (analogt
för biff Rydberg, riktning söderut, plan Colombia o.s.v.). Här används
obeständ form och en efterbestämmare.

På samma sätt är "Installera paket glibc" ett sätt att säga "Installera ett
paket, nämligen glibc". "Installera paketet" är inte entydigt, glibc behövs
som efterbestämmare.

"Installera paketet glibc" har en liten annan betydelse, lite åt hållet
"Installera precis denna glibc, som för övrigt är ett paket". "Installera
glibc" är här entydigt och "paketet" bara en extra beskrivning.

Personligen föredrar jag "Installera paket glibc" för jag tycker att det är
själva installation av paketet som är poängen, att det sedan råkar vara glibc
är en bisak (glibc kan dessutom finnas i olika versioner, det är inte
entydigt).

Säger man "Installera paketet glibc" är det glibc som tyngdpunkten ligger på,
vilket kan verka konstigt i RPM som ju är en pakethanterare.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.