Re: Ny rpm

From: Jan Djärv (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-29 01:47:14

Christian Rose wrote:
> 
> Jan D. wrote:
> 
> > Säger man "Installera paketet glibc" är det glibc som tyngdpunkten ligger på,
> > vilket kan verka konstigt i RPM som ju är en pakethanterare.
> 
> Tvärtom, man kan som du säger förutsätta att det är paket det handlar om
> när man pysslar med rpm, så det är "glibc" som är den viktiga
> informationen, inte att det är paket. Alltså tyngdpunkten på
> paketnamnet, och inte att det är ett paket, vilket är information som
> nästan är underförstådd. Vilket paket det handlar om är dock knappast
> underförstått, så det är det som är den viktiga informationen.
> "Installera paketet glibc" (och inget annat paket).

Till syvende och sist är det fråga om tycke och smak.  Båda konstruktionerna är
användbara.  Jag håller med Richard om att "paket glibc" låter mer formellt, något som
Göran också var inne på ("högtalarkaraktär").  Konstruktioner av typ  "paket glibc" är
mycket vanlig i militära sammanhang, kanske för att det är mer formellt.

Men jag vill att program ska prata med mig i korta och klara (formella) meddelanden.  Jag
skulle kunna tänka mig "Installera glibc" om det är helt klart av sammanhanget att det är
paket det rör sig om.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.