Re: Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-28 19:06:40

> Det har inget med namn att göra utan bestämdhet.  Citat ur grammatik:

Tack Jan!  Tack för att du beskrev i precisa termer vad jag menade men
inte förmådde förklara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.