Re: Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-28 19:23:09

Christian Rose writes:
> Tvärtom, man kan som du säger förutsätta att det är paket det handlar om 
> när man pysslar med rpm, så det är "glibc" som är den viktiga 
> informationen, inte att det är paket.

Nu får du faktiskt ge dig Christian! Du byter motivering i varje
brev! Ungefär så här:

Jag: Paket glibc har fel arkitektur.
Du: Det är fel, "paketet" MÅSTE det vara.
Jag: Inte alltid: buss 312
Du: Det måste inte alltid vara så, men om det är ett namn MÅSTE det
   vara så.
Jag: Men "President Clinton" då?
Du: Det måste inte vara namn, men titlar före namn är ett specialfall.
Jag: Men "Pizza Capricciosa" och "rikting söderut" då?
Du: Man kan inte säga "pizza Capricciosa", inte *någon* säger så.
Jag: Jo, alla jag känner.
Du/Richard H: Ok, man säger så, men det är ett namn. (Och "rikning
       söderut" är ännu ett undantag/specialfall.)
Jan D: Redogör för grammatiken bakom uttryck som "buss 312" och "paket
    glibc", visar att de inte är några specialfall utan en reguljär
    konstruktion som jag försökt säga hela tiden men inte lyckats
    med.
Du: Ok, det är inget fel, men det är bättre med min form för att....

Christian. Antag att du faktiskt hade fel. Finns det då något som
skulle kunna övertyga dig om det? Något någon skulle kunna säga?

Stärkt av Jans bekräftelse av att min språkkänsla inte spårat ut, och
att jag dessutom inte är ensam om min åsikt, känner jag mig åter redo
att hantera översättningen av rpm framöver. Jag återtar alltså
ansvaret för den, och gör de andra ändringar vi kommit fram till.
(Stryka "om" i "fråga om" i första hand.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.