Re: gxsnmp

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-10 19:17:00

Christian Rose:

    #: app/browser.c:405 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:64
    #: src/gxsnmp_mib_browser.c:62
    msgid "Deprecated"
    msgstr "Ogillat"

Hmmm, kanske "Oönskat" vore bättre? Eller "Ej rekommenderat"? Vilket
sammanhang förekommer det i?

    #: app/config_panel.c:66
    msgid "Collector"
    msgstr "Kollektor"

Är du säker på att det är en transistor du snackar om? =8)

    #: app/database_dialog.c:136
    msgid "Existing Configurations"
    msgstr "Exsisterande konfigurationer"
         ^

    #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
    msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
    msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"

Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
"Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)

    #: src/gxsnmp.c:71
    msgid "Specifiy the geometry of the main window"
    msgstr "Ange huvudfönstrets geometri-"

Var kom bindestrecket från?

    #: src/gxsnmp.c:81
    msgid "Enable the antialiased canvas."
    msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."

"Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
"canvas")

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.