Re: Punktlig tid

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-10-10 18:57:02

2000-10-10T18:39:15+0200, Christian Rose ->
> > > Det är inte kolonet i tider det här handlar om?  (Jag gissar utgående
> > > från vilka filer finns i.)  I så fall skall det vara en punkt på
> > > svenska.
> > 
> > Därom tvista de lärde. Jag tycker nog att kolon är bättre. Det är
> > dessutom vad som rekommenderas i ISO 8601.
> 
> Kanske det, men punkt är svensk standard i detta fallet. Ur Svenska
> Skrivregler:

Jag är väl medveten om det och man skall skilja på fallet där text
behandlas maskinellt (då man bör följa ISO-standarden) och fallet där
text presenteras för användaren (då man kanske bör följa skrivreglerna).

> Jag håller med om den sista kommentaren här... det finns ingen anledning
> att ha kolon på svenska. Och eftersom det är svensk standard tycker jag
> att vi gör så i gnome också, dvs vi använder exempelvis "%H.%M.%S" i
> stället för "%I:%M:%S %p" (som är den vanliga engelska varianten).

Ja, 24-timmarstid är ju både svensk och internationell standard, så det
är klart. Man kan också tänka sig att i det här fallet använda %X direkt
i programmet, och inte markera strängen för översättning.

Fast det kanske inte funkar i alla strftime-implementationer.

> Din glibc gör rätt :)
> Nyare glibc ska förresten nu också ha en fullständigt korrekt svensk
> sortering, också enligt Svenska Skrivregler (jag och Göran är väl inte
> helt oskyldiga i det ;-)

Jag har inget emot punkter mellan siffrorna, jag punkt för hand, men
kolon när jag skriver på datorn. Sorteringen blir ju lite märklig
eftersom jag oftast sorterar filer som inte är svenska. Då måste jag
sätta LC_COLLATE till "C" men det är ok.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.