Re: Punktlig tid

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-10 21:17:29

Christian Rose:

> Nyare glibc ska förresten nu också ha en fullständigt korrekt svensk
> sortering, också enligt Svenska Skrivregler (jag och Göran är väl inte
> helt oskyldiga i det ;-)

Så problemet med att v och w inte samsorterades är alltså löst?
Trevligt.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.