Re: gxsnmp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-11 22:20:03

Peter Karlsson writes:
>     #: src/gxsnmp.c:81
>     msgid "Enable the antialiased canvas."
>     msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."
> 
> "Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
> "canvas")

Varför inte översätta med "duk", som används på svenska när man målar
på riktigt. Det är ju därifrån det engelska uttrycket är taget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.