gxsnmp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-10 01:46:17

Jag har gått igenom och uppdaterat översättningen av gxsnmp nu
(http://www.gxsnmp.org/). Jag kan lugnt säga att det var inte lätt, och
frustrationsgränserna sattes på prövning. Tomas Ögren (liksom mig en
stolt riddare av skrivihop-orden) kan intyga det; han fick se valda
delar av den tidigare översättningen, och tårarna var nära emellanåt.
Han kunde dock ta Alvedon och lugna ner sig.

Eller vad sägs om följande utvalda delar ur den tidigare
översättningen... hoppas inte den tidigare översättaren finns på denna
lista, annars får jag nog en snigel på ögat... (och känsliga översättare
ombedes titta bort):

#: app/menus.c:258
msgid "Add host..."
msgstr "Addera enhet..."

Vi brukar säga "lägg till", men vissa får aldrig nog av matte...


#: app/menus.c:259
msgid "Add a new host node to the map(s)"
msgstr "Addera enhet till mappen(arna)."

s/enhet/en ny värdnod/
Och sen så kommer då det första exemplet på översättning "mapp" av
"map". Det ska nog ganska säkert vara "karta", vilket man ser om man
använder programmet eller tittar på skärmdumparna på programhemsidan.
Det är kartor över nätverk som menas, inte mappar. Dessutom kan man
förundras över hur någon kan säga "mappenarna".


#: app/menus.c:292
msgid "Network List..."
msgstr "Nätverks lista..."

#: app/menus.c:299
msgid "Events List..."
msgstr "Händelse lista..."

Det finns ej ord för detta (det är sär skrivningar överallt, detta är
bara exempel).


#: app/menus.c:379
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

Ser kanske rätt ut, men det är faktiskt "Arkiv"-menyn som är översatt
med "Fil" här...


#: app/menus.c:453
msgid "Open the list of known networks."
msgstr "Öppna listan om kända nätverk."

s/om/med/


#: app/widgets/graph_panel.c:49
msgid "The Y location on the specified map"
msgstr "Y plaseringen på specificerad mapp"

Det märks att originalöversättaren utgick ifrån en norsk översättning...


#: app/widgets/interface_panel.c:56
msgid "The network address of the interface"
msgstr "Nätverks addressen till detta interface"

Gränssnitt kallas i originalöversättning överallt för "interface",
"interfacet".


Så, det var lite exempel. Nu förväntar jag mig min brevlåda sprängd till
träflis, tuggummi på min cykelsadel, oavbrutet regn på min födelsedag de
kommande tio åren, alltid sten i skorna, viktväktarreklam skickad till
mig minst en gång i veckan i framtiden, hål i alla paraplyn, alltid
tvåor på besiktningen framöver, och mina eventuella framtida värdelösa
fonder användas för att tända våta vedkaminer om tjugo år, bara för att
jag har varit elak mot originalöversättaren nu.
De som inte tänker delta i aktiviteter för att göra det ovan nämnda till
verklighet kan titta på min översättning istället och ge igen med samma
medel.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gxsnmp.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for the gxsnmp module.
# derived from no.po :)
# Larry Liimatainen ( remlali )
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gxsnmp 0.0.13\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-10 01:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-10 01:15+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: app/about.c:51
msgid ""
"GXSNMP is a basic SNMP management application that allows you to better "
"manage your networks."
msgstr ""
"GXSNMP är ett program för grundläggande SNMP-administration som låter dig "
"sköta ditt nätverk på ett enklare sätt."

#: app/browser.c:35 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:43
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:41
msgid "Object Type"
msgstr "Objekttyp"

#: app/browser.c:35 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:43
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:41
msgid "Module"
msgstr "Modul"

#: app/browser.c:35 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:43
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:41
msgid "OID"
msgstr "OID"

#: app/browser.c:35 app/events.c:59 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:43
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:41
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: app/browser.c:35 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:43
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:41
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

#: app/browser.c:36 app/snmp_host.c:214 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:44
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:42
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#. Text entry field for displaying description
#: app/browser.c:181 app/network_list.c:44 app/widgets/host_panel.c:42
#: app/widgets/map_panel.c:37 app/widgets/network_panel.c:36
#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:306 src/gxsnmp_mib_browser.c:320
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: app/browser.c:211
msgid "First"
msgstr "Första"

#: app/browser.c:213
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: app/browser.c:216 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:341
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:355
msgid "Get"
msgstr "Hämta"

#: app/browser.c:219 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:344
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:358
msgid "Put"
msgstr "Lämna"

#: app/browser.c:304 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:397
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:406
msgid ""
"\n"
"\n"
"Available values:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Tillgängliga värden:\n"
"\n"

#: app/browser.c:357 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:717
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:685
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: app/browser.c:362 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:48
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:46
msgid "Integer32"
msgstr "Heltal32"

#: app/browser.c:365 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:49
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:47
msgid "String"
msgstr "Sträng"

#: app/browser.c:368 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:50
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:48
msgid "Object ID"
msgstr "Objekt-ID"

#: app/browser.c:371 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:51
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:49
msgid "Unsigned32"
msgstr "Positivt32"

#: app/browser.c:374 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:52
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:50
msgid "Integer64"
msgstr "Heltal64"

#: app/browser.c:377 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:53
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:51
msgid "Unsigned64"
msgstr "Positivt64"

#: app/browser.c:380 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:54
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:52
msgid "Float32"
msgstr "Flyttal32"

#: app/browser.c:383 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:55
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:53
msgid "Float64"
msgstr "Flyttal64"

#: app/browser.c:386 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:56
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:54
msgid "Float128"
msgstr "Flyttal128"

#: app/browser.c:389 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:57
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:55
msgid "Enum"
msgstr "Numr"

#: app/browser.c:392 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:58
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:56
msgid "Bits"
msgstr "Bitar"

#: app/browser.c:396 app/browser.c:418 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:59
#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:68 src/gxsnmp_mib_browser.c:57
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:66
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: app/browser.c:402 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:63
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:61
msgid "Current"
msgstr "Aktuellt"

#: app/browser.c:405 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:64
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:62
msgid "Deprecated"
msgstr "Ogillat"

#: app/browser.c:408 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:65
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:63
msgid "Mandatory"
msgstr "Nödvändigt"

#: app/browser.c:411 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:66
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:64
msgid "Optional"
msgstr "Valfritt"

#: app/browser.c:414 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:67
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:65
msgid "Obsolete"
msgstr "Föråldrat"

#: app/config_panel.c:62
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: app/config_panel.c:63
msgid "SNMP Defaults"
msgstr "SNMP-standardvärden"

#: app/config_panel.c:64
msgid "SQL"
msgstr "SQL"

#: app/config_panel.c:65
msgid "MENU"
msgstr "MENY"

#: app/config_panel.c:66
msgid "Collector"
msgstr "Kollektor"

#: app/config_panel.c:67
msgid "MIBs"
msgstr "MIB:er"

#: app/config_panel.c:79
msgid "GXSNMP Configuration"
msgstr "GXSNMP-konfiguration"

#. *****************************************************************************
#. **
#. ** Static Data
#. **
#. *****************************************************************************
#: app/database_dialog.c:53
msgid "GXSNMP Database Configuration"
msgstr "GXSNMP-databaskonfiguration"

#.
#. ** First comes the list of all existing configurations
#.
#: app/database_dialog.c:136
msgid "Existing Configurations"
msgstr "Exsisterande konfigurationer"

#.
#. ** Now the "Database Connection" part of the dialog
#.
#: app/database_dialog.c:206
msgid "Database Connection"
msgstr "Databasförbindelse"

#: app/database_dialog.c:224
msgid "Engine"
msgstr "Motor"

#.
#. ** Next the list of databases available on the connected server
#.
#: app/database_dialog.c:287
msgid "Available Databases"
msgstr "Tillgängliga databaser"

#: app/events.c:57
msgid "Event ID"
msgstr "Händelse-ID"

#: app/events.c:58
msgid "Category"
msgstr "Kategori"

#: app/events.c:60
msgid "Timestamp"
msgstr "Tidsstämpel"

#: app/events.c:61
msgid "Summary"
msgstr "Sammanfattning"

#: app/events.c:71
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: app/events.c:74
msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."

#: app/events.c:78
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: app/events.c:82 app/menus.c:177
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: app/events.c:85 app/menus.c:179
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: app/events.c:92
msgid "Filter..."
msgstr "Filtrera..."

#: app/events.c:99
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: app/events.c:101
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: app/events.c:121
msgid "Events"
msgstr "Händelser"

#: app/events.c:164
msgid "Acknowledge"
msgstr "Bekräfta"

#: app/events.c:170
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: app/events.c:200
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: app/events.c:361
msgid "Informative"
msgstr "Informativ"

#: app/events.c:364
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: app/events.c:367
msgid "Alarm"
msgstr "Alarm"

#: app/gxsnmp_window.c:129 src/gxsnmp_app.c:51
msgid "GXSNMP Network Management Tool"
msgstr "GXSNMP Nätverksadministrationsverktyg"

#.
#. ** Column one contains the host editing panel and the Discover button
#.
#: app/host_dialog.c:249
msgid "Host Information"
msgstr "Värdinformation"

#: app/host_dialog.c:258
msgid "Discovery parameters"
msgstr "Upptäckningsparametrar"

#: app/host_dialog.c:268 app/host_dialog.c:330 app/menus.c:222
msgid "SNMP"
msgstr "SNMP"

#: app/host_dialog.c:277 app/widgets/interface_panel.c:42
msgid "Transport"
msgstr "Transport"

#.
#. ** Column two is the interface editing panel and the interface list
#.
#: app/host_dialog.c:305
msgid "Interface Information"
msgstr "Gränssnittsinformation"

#.
#. ** Column three is the display editing panel and display list
#.
#: app/host_dialog.c:388 app/network_dialog.c:158
msgid "Display Information"
msgstr "Visa information"

#: app/host_list.c:45 app/rmon_panel.c:35
msgid "Display Name"
msgstr "Visa namn"

#: app/host_list.c:45 app/rmon_panel.c:35 app/widgets/host_panel.c:41
msgid "DNS Name"
msgstr "DNS-namn"

#: app/host_list.c:45 app/rmon_panel.c:35 app/widgets/host_panel.c:43
#: app/widgets/network_panel.c:37
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"

#: app/host_list.c:45 app/network_list.c:44 app/rmon_panel.c:35
msgid "Last Modification"
msgstr "Senaste ändring"

#: app/host_list.c:151
msgid "Delete host"
msgstr "Ta bort värd"

#: app/host_list.c:153
msgid "Edit host"
msgstr "Redigera värd"

#: app/host_list.c:155
msgid "Add host"
msgstr "Lägg till värd"

#: app/main.c:86
msgid "Full path to the pixmap files"
msgstr "Fullständig sökväg till pixmap-filerna"

#: app/main.c:86 app/main.c:88
msgid "PATH"
msgstr "SÖKVÄG"

#: app/main.c:88
msgid "Path to where the MIB file(s) are located."
msgstr "Sökväg till den plats där MIB-filen/filerna finns."

#: app/main.c:90
msgid "Enables debugging messages."
msgstr "Aktiverar felsökningsmeddelanden."

#: app/main.c:90
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÅ"

#: app/main.c:161
msgid "Version 1"
msgstr "Version 1"

#: app/main.c:165
msgid "Version 2c"
msgstr "Version 2c"

#: app/main.c:169
msgid "Version 2"
msgstr "Version 2"

#: app/main.c:173
msgid "Version 3"
msgstr "Version 3"

#: app/map.c:50
msgid "(not in database)"
msgstr "(inte i databasen)"

#: app/map_dialog.c:46
msgid "Map Name"
msgstr "Kartnamn"

#: app/map_dialog.c:47
msgid "Notebook Tab"
msgstr "Flikhäftesflik"

#: app/map_dialog.c:50 app/widgets/map_panel.c:44
msgid "The name of this map."
msgstr "Namnet på denna karta."

#: app/map_dialog.c:51
msgid "What should be shown in the notebook tab."
msgstr "Vad som ska visas i flikhäftesfliken."

#: app/map_dialog.c:463
msgid "<New Map>"
msgstr "<Ny karta>"

#: app/map_dialog.c:464
msgid "<New>"
msgstr "<Ny>"

#: app/menus.c:153
msgid "Map"
msgstr "Karta"

#: app/menus.c:155
msgid "Window"
msgstr "Fönster"

#: app/menus.c:170
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: app/menus.c:173
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."

#: app/menus.c:199
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: app/menus.c:201
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: app/menus.c:216 app/widgets/sql_panel.c:47
msgid "Database"
msgstr "Databas"

#: app/menus.c:217
msgid "Configure and select the database engine to use."
msgstr "Välj och konfigurera den databasmotor som ska användas."

#: app/menus.c:220
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: app/menus.c:239
msgid "Enable Grid"
msgstr "Aktivera rutnät"

#: app/menus.c:240
msgid "Toggle the visability of the grid on/off"
msgstr "Skifta synlighet på rutnätet"

#: app/menus.c:242
msgid "Snap to grid"
msgstr "Fäst på rutnät"

#: app/menus.c:243
msgid "Enable alignment on the grid."
msgstr "Aktivera häftande rutnät."

#: app/menus.c:258
msgid "Add host..."
msgstr "Lägg till värd..."

#: app/menus.c:259
msgid "Add a new host node to the map(s)"
msgstr "Lägg till en ny värdnod till kartan/kartorna"

#: app/menus.c:262
msgid "Delete Host..."
msgstr "Ta bort värd..."

#: app/menus.c:263
msgid "Delete a host from the database and all maps"
msgstr "Ta bort en värd från databasen och alla kartor"

#: app/menus.c:267
msgid "Add Network..."
msgstr "Lägg till nätverk..."

#: app/menus.c:270
msgid "Delete Network..."
msgstr "Ta bort nätverk..."

#: app/menus.c:288
msgid "Host List..."
msgstr "Värdlista..."

#: app/menus.c:289
msgid "Open up the list of all known host nodes."
msgstr "Öppna listan med alla kända värdnoder."

#: app/menus.c:292
msgid "Network List..."
msgstr "Nätverkslista..."

#: app/menus.c:293
msgid "Open up the list of all known networks."
msgstr "Öppna listan med alla kända nätverk."

#: app/menus.c:296
msgid "RMON..."
msgstr "RMON..."

#: app/menus.c:299
msgid "Events List..."
msgstr "Händelselista..."

#: app/menus.c:302
msgid "Summary..."
msgstr "Sammanfattning..."

#: app/menus.c:337
msgid "SNMP Set..."
msgstr "SNMP Sätt..."

#: app/menus.c:339
msgid "SNMP Get..."
msgstr "SNMP Hämta..."

#: app/menus.c:341
msgid "Monitor Mib..."
msgstr "Övervaka Mib..."

#: app/menus.c:343
msgid "Mib Editor..."
msgstr "Mib-redigerare..."

#: app/menus.c:361
msgid "About GXSNMP"
msgstr "Om GXSNMP"

#: app/menus.c:362
msgid "Information about this program."
msgstr "Information om detta program."

#: app/menus.c:379
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: app/menus.c:381
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: app/menus.c:383
msgid "_Configure"
msgstr "_Konfigurera"

#: app/menus.c:385
msgid "_Map"
msgstr "Kar_ta"

#: app/menus.c:387
msgid "_Tools"
msgstr "_Verktyg"

#: app/menus.c:389
msgid "_Windows"
msgstr "F_önster"

#: app/menus.c:391 app/menus.c:798 app/menus.c:821
msgid "_Dialogs"
msgstr "_Dialogfönster"

#: app/menus.c:393 plugins/route_table/route_table.c:128
msgid "_Plugins"
msgstr "_Insticksprogram"

#: app/menus.c:395
msgid "_SNMP Functions"
msgstr "_SNMP-funktioner"

#: app/menus.c:397
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: app/menus.c:422 app/menus.c:488
msgid "Add Host"
msgstr "Lägg till värd"

#: app/menus.c:423
msgid "Add a new host to the database."
msgstr "Lägg till en ny värd i databasen."

#: app/menus.c:427 app/menus.c:510
msgid "Edit Host"
msgstr "Redigera värd"

#: app/menus.c:428
msgid "Edit an existing host."
msgstr "Redigera en existerande värd."

#: app/menus.c:432 app/menus.c:512
msgid "Delete Host"
msgstr "Ta bort värd"

#: app/menus.c:433
msgid "Delete a host from the database."
msgstr "Ta bort en värd från databasen."

#: app/menus.c:437
msgid "Host List"
msgstr "Värdlista"

#: app/menus.c:438
msgid "Open the list of known hosts."
msgstr "Öppna listan med alla kända värdar."

#: app/menus.c:442 app/menus.c:490
msgid "Add Network"
msgstr "Lägg till nätverk"

#: app/menus.c:443
msgid "Add a new network to the map/database."
msgstr "Lägg till ett nytt nätverk i kartan/databasen."

#: app/menus.c:447 app/menus.c:540
msgid "Delete Network"
msgstr "Ta bort nätverk"

#: app/menus.c:448
msgid "Delete a network from the map/database."
msgstr "Ta bort ett nätverk från kartan/databasen."

#: app/menus.c:452
msgid "Network List"
msgstr "Nätverkslista"

#: app/menus.c:453
msgid "Open the list of known networks."
msgstr "Öppna listan med kända nätverk."

#: app/menus.c:457
msgid "Event Browser"
msgstr "Händelsebläddrare"

#: app/menus.c:458
msgid "Open the event list."
msgstr "Öppna händelselistan."

#: app/menus.c:462
msgid "Map List"
msgstr "Kartlista"

#: app/menus.c:463
msgid "Open the map list."
msgstr "Öppna kartlistan."

#: app/menus.c:492
msgid "Add Group"
msgstr "Lägg till grupp"

#: app/menus.c:514
msgid "Query Host"
msgstr "Fråga värd"

#: app/menus.c:516
msgid "Browse MIB"
msgstr "Bläddra MIB"

#: app/menus.c:518
msgid "Wire Host"
msgstr "Förbind värd"

#: app/menus.c:538
msgid "Edit Network"
msgstr "Redigera nätverk"

#: app/menus.c:553
msgid "Expand Group"
msgstr "Fäll ut grupp"

#: app/menus.c:555
msgid "Collapse Group"
msgstr "Fäll in grupp"

#: app/menus.c:557
msgid "Delete Group"
msgstr "Ta bort grupp"

#: app/menus.c:1396
msgid "Add a new network"
msgstr "Lägg till ett nytt nätverk"

#.
#. * Column one contains the network editing panel. (and a discover button?)
#.
#: app/network_dialog.c:144
msgid "Network Information"
msgstr "Nätverksinformation"

#: app/network_dialog.c:166
msgid "Network not displayed on this map"
msgstr "Nätverket visas inte på denna karta"

#: app/network_dialog.c:191
msgid "Show"
msgstr "Visa"

#: app/network_dialog.c:196
msgid "Hide"
msgstr "Göm"

#: app/network_list.c:44 app/widgets/interface_panel.c:41
#: app/widgets/map_panel.c:36 app/widgets/network_panel.c:32
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: app/network_list.c:156
msgid "Delete network"
msgstr "Ta bort nätverk"

#: app/network_list.c:158
msgid "Edit network"
msgstr "Redigera nätverk"

#: app/network_list.c:160
msgid "Add network"
msgstr "Lägg till nätverk"

#: app/snmp_dialog.c:677
msgid "Default Config"
msgstr "Standardkonfiguration"

#: app/snmp_dialog.c:678
msgid "public"
msgstr "publik"

#: app/snmp_dialog.c:679
msgid "private"
msgstr "privat"

#: app/snmp_host.c:70
msgid "Set A Mib"
msgstr "Ställ in en Mib"

#: app/snmp_host.c:96 app/snmp_host.c:241
msgid "Query"
msgstr "Fråga"

#: app/snmp_host.c:194
msgid "Get A Mib"
msgstr "Hämta en Mib"

#: app/snmp_host.c:208
msgid "Mib "
msgstr "Mib "

#: app/snmp_host.c:211 app/widgets/menu_panel.c:38
msgid "Host"
msgstr "Värd"

#: app/snmp_host.c:245
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: app/widgets/graph_panel.c:37
msgid "X location"
msgstr "X-position"

#: app/widgets/graph_panel.c:38
msgid "Y location"
msgstr "Y-position"

#: app/widgets/graph_panel.c:39 app/widgets/host_panel.c:44
#: app/widgets/interface_panel.c:45 app/widgets/map_panel.c:39
#: app/widgets/network_panel.c:38
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#: app/widgets/graph_panel.c:40 app/widgets/host_panel.c:45
#: app/widgets/interface_panel.c:46 app/widgets/map_panel.c:40
#: app/widgets/network_panel.c:39
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"

#: app/widgets/graph_panel.c:48
msgid "The X location on the specified map"
msgstr "X-positionen på den angivna kartan"

#: app/widgets/graph_panel.c:49
msgid "The Y location on the specified map"
msgstr "Y-positionen på den angivna kartan"

#: app/widgets/graph_panel.c:50
msgid "Date and time this host was added to this map."
msgstr "Datum och tid då denna värd lades till kartan."

#: app/widgets/graph_panel.c:51
msgid "Date and time this host map entry was changed in the database."
msgstr "Datum och tid då denna post på värdkartan ändrades i databasen."

#: app/widgets/graph_panel.c:165
msgid "Choose a Pixmap"
msgstr "Välj en pixmap-bild"

#: app/widgets/host_panel.c:40
msgid "Host Name"
msgstr "Värdnamn"

#: app/widgets/host_panel.c:53
msgid "The name to display under the map icon."
msgstr "Namnet som ska visas under kartikonen."

#: app/widgets/host_panel.c:54
msgid "The DNS name to use when accessing the primary interface on this node."
msgstr ""
"DNS-namnet som ska användas vid åtkomst av det primära gränssnittet på denna "
"nod."

#: app/widgets/host_panel.c:55
msgid "Your description of the host."
msgstr "Din beskrivning av värden."

#: app/widgets/host_panel.c:56
msgid "Your contact information for the host."
msgstr "Din kontaktinformation för värden."

#: app/widgets/host_panel.c:57
msgid "Date and time this host was added to the database."
msgstr "Datum och tid då denna värd lades till i databasen."

#: app/widgets/host_panel.c:58
msgid "Date and time this host was modified in the database."
msgstr "Datum och tid då denna värd ändrades i databasen."

#: app/widgets/interface_panel.c:43 app/widgets/network_panel.c:33
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#: app/widgets/interface_panel.c:44 app/widgets/route_panel.c:34
msgid "Netmask"
msgstr "Nätmask"

#: app/widgets/interface_panel.c:54
msgid "Name assigned to this interface, e.g. 'eth0'"
msgstr "Namnet som är tilldelat detta gränssnitt, t.ex. \"eth0\""

#: app/widgets/interface_panel.c:55
msgid "Transport type used by this interface"
msgstr "Transporttyp som detta gränssnitt använder"

#: app/widgets/interface_panel.c:56
msgid "The network address of the interface"
msgstr "Gränsnittets nätverksaddress"

#: app/widgets/interface_panel.c:57
msgid "The netmask used by the interface"
msgstr "Nätmasken som gränssnittet använder"

#: app/widgets/interface_panel.c:58
msgid "Date and time this interface was added to the database."
msgstr "Datum och tid då detta gränssnitt lades till i databasen."

#: app/widgets/interface_panel.c:59
msgid "Date and time this interface was modified in the database."
msgstr "Datum och tid då detta gränssnitt ändrades i databasen."

#: app/widgets/interface_panel.c:74
msgid "Netmask:"
msgstr "Nätmask:"

#: app/widgets/interface_panel.c:77
msgid "(n/a)"
msgstr "(-)"

#: app/widgets/interface_panel.c:80
msgid "Prefixlen:"
msgstr "Prefixlängd:"

#: app/widgets/interface_panel.c:86
msgid "The netmask used by the interface, e.g. '255.255.255.0'"
msgstr "Nätmasken som gränssnittet använder, t.ex. \"255.255.255.0\""

#: app/widgets/interface_panel.c:89
msgid "IPX has fixed network lenghts. No configuration possible."
msgstr "IPX har fasta nätverkslängder. Ingen konfigurering kan göras."

#: app/widgets/interface_panel.c:92
msgid "The prefix length used by the interface, e.g. '96'"
msgstr "Prefixlängden som gränssnittet använder, t.ex. \"96\""

#: app/widgets/interface_panel.c:98
msgid "The network address of the interface, e.g. '192.168.1.1'"
msgstr "Gränssnittets nätverksadress, t.ex. \"192.168.1.1\""

#: app/widgets/interface_panel.c:101
msgid "The network address of the interface, e.g. '01:02:03:04:05:06.1'"
msgstr "Gränssnittets nätverksadress, t.ex. \"01:02:03:04:05:06.1\""

#: app/widgets/interface_panel.c:104
msgid "The network address of the interface, e.g. 'fcc0:1:2:a::1'"
msgstr "Gränssnittets nätverksadress, t.ex. \"fcc0:1:2:a::1\""

#: app/widgets/map_panel.c:38
msgid "Tab"
msgstr "Flik"

#: app/widgets/map_panel.c:41
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#: app/widgets/map_panel.c:45
msgid "Your description of this map."
msgstr "Din beskrivning av denna karta."

#: app/widgets/map_panel.c:46
msgid ""
"A short descriptive tag that will be displayed on the notebook tab for this "
"map."
msgstr ""
"En kort, beskrivande tagg som kommer att visas i flikhäftesfliken fliken för "
"denna karta."

#: app/widgets/map_panel.c:48 app/widgets/network_panel.c:49
msgid "Date and time this network was added to the database."
msgstr "Datum och tid då detta nätverk lades till i databasen."

#: app/widgets/map_panel.c:49 app/widgets/network_panel.c:50
msgid "Date and time this network was modified in the database."
msgstr "Datum och tid då detta nätverk ändrades i databasen."

#: app/widgets/map_panel.c:50
msgid ""
"Check this item if the map should be displayed in the notebook tabs of the "
"main window."
msgstr ""
"Kryssa för detta om kartan ska visas i flikhäftesflikarna i huvudfönstret."

#: app/widgets/menu_panel.c:39
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: app/widgets/menu_panel.c:43
msgid "Menu Entry"
msgstr "Menypost"

#: app/widgets/menu_panel.c:44
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: app/widgets/network_panel.c:34
msgid "Mask"
msgstr "Mask"

#: app/widgets/network_panel.c:35
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#: app/widgets/network_panel.c:43
msgid "The name of the network to display under the map icon."
msgstr "Namnet på nätverket som ska visas under kartikonen."

#: app/widgets/network_panel.c:44
msgid "The network address of this network."
msgstr "Nätverksaddressen för detta nätverk."

#: app/widgets/network_panel.c:45
msgid "The network mask, if applicable, for this network."
msgstr "Nätverksmasken, om sådant krävs, för detta nätverk."

#: app/widgets/network_panel.c:46
msgid "The speed, in KBytes per second, of this network."
msgstr "Hastigheten, i kilobyte per sekund, för detta nätverk."

#: app/widgets/network_panel.c:47
msgid "Your discription of this network."
msgstr "Din beskrivning av detta nätverk."

#: app/widgets/network_panel.c:48
msgid "Your contact information for this network."
msgstr "Din kontaktinformation för detta nätverk."

#: app/widgets/route_panel.c:32
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: app/widgets/route_panel.c:33
msgid "Destination"
msgstr "Destination"

#: app/widgets/route_panel.c:35
msgid "Gateway"
msgstr "Gateway"

#: app/widgets/route_panel.c:36
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"

#: app/widgets/route_panel.c:37
msgid "Metric"
msgstr "Metrik"

#: app/widgets/route_panel.c:38
msgid "Route Age"
msgstr "Vägålder"

#: app/widgets/route_panel.c:39
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: app/widgets/snmp_panel.c:43
msgid "Read Community"
msgstr "Läsningsgemenskap"

#: app/widgets/snmp_panel.c:44
msgid "Write Community"
msgstr "Skrivningsgemenskap"

#: app/widgets/snmp_panel.c:45
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: app/widgets/snmp_panel.c:46 app/widgets/sql_panel.c:44
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: app/widgets/snmp_panel.c:47
msgid "Timeout"
msgstr "Timeout"

#: app/widgets/snmp_panel.c:48
msgid "Retries"
msgstr "Återförsök"

#: app/widgets/sql_panel.c:43
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: app/widgets/sql_panel.c:45
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: app/widgets/sql_panel.c:46
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: app/widgets/sql_panel.c:51
msgid "The hostname or ip address of the database server."
msgstr "Värdnamnet eller IP-adressen till databasservern."

#: app/widgets/sql_panel.c:52
msgid ""
"The port that should be used when connecting to a remote server, this is not "
"used for the localhost server."
msgstr ""
"Porten som ska användas för anslutning till en fjärrserver, detta används "
"inte för localhost-servern."

#: app/widgets/sql_panel.c:54
msgid "The user name to use when accessing the database."
msgstr "Användarnamnet som ska användas för åtkomst av databasen."

#: app/widgets/sql_panel.c:55
msgid ""
"The password to use when accessing the database, if left blank you will be "
"prompted for it."
msgstr ""
"Lösenordet som ska användas för att komma åt databasen, om du lämnar fältet "
"tomt blir du tillfrågad."

#: app/widgets/sql_panel.c:57
msgid "The database that holds all the tables."
msgstr "Databasen som innehåller alla tabeller."

#: app/widgets/summary_dialog.c:38
msgid "Known Hosts"
msgstr "Kända värdar"

#: app/widgets/summary_dialog.c:39
msgid "Known Networks"
msgstr "Kända nätverk"

#: app/widgets/summary_dialog.c:40
msgid "Outstanding Alarms"
msgstr "Utstående alarm"

#: app/widgets/summary_dialog.c:41
msgid "Pending events"
msgstr "Väntande händelser"

#: app/widgets/summary_dialog.c:42
msgid "Pending Tasks"
msgstr "Väntande uppgifter"

#: app/widgets/summary_dialog.c:45
msgid "GXSNMP Status Summary"
msgstr "GXSNMP statussammanfattning"

#: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:28 src/gxsnmp.c:74
msgid "Specify the level of debugging messages that will be output."
msgstr "Ange nivån på de felsökningsmeddelanden som kommer att skrivas ut."

#: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:29 src/gxsnmp.c:75
msgid "DEBUG_LEVEL"
msgstr "FELSÖKNINGSNIVÅ"

#: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:31 src/gxsnmp.c:77
msgid ""
"Specify the filename for which debugging messages will be output (can be "
"specified more than once)."
msgstr ""
"Ange det filnamn som felsökningsmeddelanden kommer att skrivas ut ifrån (kan "
"anges mer än en gång)."

#: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:33 src/gxsnmp.c:79
msgid "DEBUG_FILENAME"
msgstr "FELSÖKNINGSFILNAMN"

#: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:62
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera bonobo"

#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:336 src/gxsnmp_mib_browser.c:350
msgid "Walk"
msgstr "Gå"

#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:338 src/gxsnmp_mib_browser.c:352
msgid "Table"
msgstr "Tabell"

#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:725
#: bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:733 src/gxsnmp_mib_browser.c:693
#: src/gxsnmp_mib_browser.c:701
msgid "Illegal"
msgstr "Ogiltig"

#.
#. ** The title label
#.
#: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"

#.
#. ** The title label
#.
#: plugins/route_table/route_dialog.c:124
msgid "Node route table"
msgstr "Routingtabell för noden"

#: plugins/route_table/route_table.c:170
msgid ""
"The selected host has no interfaces defined on it,\n"
"there must be at least one defined to load the route\n"
"table from.\n"
"\n"
"The route table can not be loaded.\n"
msgstr ""
"Den markerade värden har inga gränssnitt definierade,\n"
"det måste finnas minst ett definierat gränssnitt\n"
"för att routingtabellen ska kunna laddas.\n"
"\n"
"Routingtabellen kan inte laddas.\n"

#: plugins/route_table/route_table.c:183
msgid ""
"The selected host has interfaces defined, but\n"
"there appears to be a problem with the SNMP\n"
"configuration for the interface.\n"
"\n"
"The route table can not be loaded.\n"
msgstr ""
"Den markerade värden har inga gränssnitt definierade,\n"
"men det verkar vara problem med SNMP-konfigurationen\n"
"för gränssnittet.\n"
"\n"
"Routingtabellen kan inte laddas.\n"

#: plugins/route_table/route_table.c:222
msgid ""
"No interfaces on the selected host.\n"
"\n"
"Route Table will not be loaded.\n"
msgstr ""
"Inga gränssnitt på den markerade värden.\n"
"\n"
"Routingtabellen kommer inte att laddas.\n"

#: plugins/route_table/route_table.c:228
msgid ""
"Interface defined but no snmp configuration found.\n"
"\n"
"Route table will not be loaded."
msgstr ""
"Gränssnitt är definierat men ingen SNMP-konfiguration\n"
"kunde hittas.\n"
"\n"
"Routingtabellen kommer inte att laddas."

#: plugins/route_table/route_table.c:234
msgid ""
"There was no address associated with this interface.\n"
"An address must be specified in order to load the\n"
"route table from the host.\n"
"\n"
"Route table will not be loaded."
msgstr ""
"Detta gränssnitt har ingen associerad adress. Det måste\n"
"finnas en adress angiven för att routingtabellen ska\n"
"kunna laddas från värden.\n"
"\n"
"Routingtabellen kommer inte att laddas."

#: src/gxsnmp.c:71
msgid "Specifiy the geometry of the main window"
msgstr "Ange huvudfönstrets geometri-"

#: src/gxsnmp.c:72
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: src/gxsnmp.c:81
msgid "Enable the antialiased canvas."
msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."

#: src/gxsnmp.c:82
msgid "AA_CANVAS"
msgstr "KANTUTJÄMNAD_CANVAS"

#: src/gxsnmp.c:84
msgid "Test the new browser widget."
msgstr "Testa den nya bläddrarwidgeten."

#: src/gxsnmp.c:85
msgid "TEST_BROWSER"
msgstr "TESTA_BLÄDDRARE"

#: src/gxsnmp_app.c:88
#, c-format
msgid "Unable to parse the geometry string '%s'"
msgstr "Kunde inte tolka geometristrängen \"%s\""

#: src/gxsnmp_menus.c:57
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/gxsnmp_menus.c:58
msgid "Create a new map window"
msgstr "Skapa ett nytt kartfönster"

#: src/gxsnmp_menus.c:60
msgid "New _Map"
msgstr "Ny _karta"

#: src/gxsnmp_menus.c:61
msgid "Create a new map on the current window"
msgstr "Skapa en ny karta i det aktuella fönstret"

#: src/gxsnmp_menus.c:77
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"

#: src/gxsnmp_menus.c:78
msgid "This will set the overall application settings."
msgstr "Detta kommer att ställa in allmänna programinställningar."

#: src/gxsnmp_menus.c:80
msgid "Plugin Settings"
msgstr "Inställningar för insticksprogram"

#: src/gxsnmp_menus.c:81
msgid ""
"This will set the plugins that are loaded and the paths that will searched "
"when loading plugins."
msgstr ""
"Detta kommer att ställa in de insticksprogram som laddas och de sökvägar som "
"kommer att genomsökas då insticksprogram laddas."

#: src/gxsnmp_menus.c:87 src/gxsnmp_menus.c:121
msgid "Host Tool"
msgstr "Värdverktyg"

#: src/gxsnmp_menus.c:88
msgid "Create a new host on the map."
msgstr "Skapa en ny värd på kartan."

#: src/gxsnmp_menus.c:91 src/gxsnmp_menus.c:124
msgid "Network Tool"
msgstr "Nätverksverktyg"

#: src/gxsnmp_menus.c:92
msgid "Create a new network on the map."
msgstr "Skapa ett nytt nätverk på kartan."

#: src/gxsnmp_menus.c:95 src/gxsnmp_menus.c:127
msgid "Group Tool"
msgstr "Gruppverktyg"

#: src/gxsnmp_menus.c:96
msgid "Create a new group of the selected objects."
msgstr "Skapa en ny grupp med de markerade objekten."

#: src/gxsnmp_menus.c:99 src/gxsnmp_menus.c:130
msgid "Wire Tool"
msgstr "Förbindningsverktyg"

#: src/gxsnmp_menus.c:100
msgid "Link two or more objects on the map."
msgstr "Förbind två eller fler objekt på kartan."

#: src/gxsnmp_menus.c:114
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: src/gxsnmp_menus.c:135
msgid "Prints the current map."
msgstr "Skriver ut aktuell karta."

#: src/gxsnmp_menus.c:139
msgid "Exit from GxSNMP."
msgstr "Avsluta GxSNMP."

#: src/gxsnmp_menus.c:147
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma in"

#: src/gxsnmp_menus.c:149
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/gxsnmp_menus.c:151
msgid "Toggle Grid"
msgstr "Växla rutnät"

#: src/gxsnmp_menus.c:153
msgid "Snap to Grid"
msgstr "Fäst vid rutnät"

#: src/gxsnmp_menus.c:179 src/gxsnmp_menus.c:190
msgid ""
"This functionality has not been implemented as of yet.\n"
"patches welcome!"
msgstr ""
"Denna funktion har inte implementerats ännu.\n"
"Du är välkommen att skicka in en fix!"

#: src/gxsnmp_menus.c:267
msgid "GxSNMP"
msgstr "GxSNMP"

#: src/gxsnmp_menus.c:270
msgid ""
"GxSNMP is your basic SNMP management application. The goal is to allow you "
"to better manage your networks."
msgstr ""
"GxSNMP är ett program för grundläggande SNMP-administration. Målet är att "
"låta dig administrera dina nätverk effektivare."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.