Re: Vädertermer

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-11 18:44:08

lör 2003-01-11 klockan 16.54 skrev Tomas Gradin:
> > #: gweather/weather.c:133
> > msgid "North - NorthEast"
> > msgstr "Nordnordost"
> 
> Fast några hinner jag nog; detta kallas på svenska egentligen
> "nord-nordost", och motsvarande gäller för resten av mellanriktningarna.

Ok, fixat.


> > #: gweather/weather.c:186
> > msgid "Windy drizzle"
> > msgstr "Blåsigt duggregn"
> 
> Den här blir jag skum på; kan du på något vis bena ut exakt vad i METAR
> som enligt programmet skulle bli "windy drizzle"? Jag tror programmakaren
> kan ha gjort fel här.
> 
> Det finns åtta olika beskrivningskoder:
> 
> MI PR BC DR BL SH TS FZ
> 
> Någon av dessa i kombination med DZ (drizzle) ska alltså enligt honom
> bli "windy drizzle". Eller så syftar han på något helt annat!?
> 
> Det kanske finns fler rapporter än METAR som indata förresten?

Jag hittade den här kommentaren:

/*
 * Even though tedious, I switched to a 2D array for weather condition
 * strings, in order to facilitate internationalization, esp. for languages
 * with genders.
 *
 * I tried to come up with logical names for most phenomena, but I'm no
 * meteorologist, so there will undoubtedly be some stupid mistakes.
 * However, combinations that did not seem plausible (eg. I cannot imagine
 * what a "light tornado" may be like ;-) were filled in with "??". If this
 * ever comes up in the weather conditions field, let me know...
 */

I övrigt vet jag inte vad som används som indata. Du hittar koden om du
vill på http://cvs.gnome.org/lxr/source/gnome-applets/gweather/weather.c


> > #: gweather/weather.c:186
> > msgid "Drifting drizzle"
> > msgstr "Drivande duggregn"
> 
> Borde vara "duggregn i lågt drev" eller liknande, men jag vet inte vad
> det skulle vara :)
> 
> DR (drifting) används framför allt om sno, sand, aska och liknande eftersom
> det kraftigt försämrar sikten om det flyger runt och därför behöver
> rapporteras.

Kanske "Lågt duggregnsdrev"? Jag ändrar till det.


> > #. SNOW
> > #: gweather/weather.c:188
> > msgid "Snow"
> > msgstr "Snö"
> > 
> > #: gweather/weather.c:188
> > msgid "Snow in the vicinity"
> > msgstr "Snö i närheten"
> 
> Skriv gärna "snöfall" i stället för bara "snö".

Okej. Jag ändrar.


> > #: gweather/weather.c:189
> > msgid "Blowing snow grains"
> > msgstr "Blåsande kornsnö"
> 
> Kolla alla dina "blåsande", de är fel.

Okej. Jag har ändrat alla dessa till "Högt ...drev", och motsvarande för
"Drifting ..." -> "Lågt ...drev".


> > #: gweather/weather.c:190
> > msgid "Few ice crystals"
> > msgstr "Få isnålar"
> 
> Detta är -IC i METAR (minus betyder lite), och jag tycker det här blev
> betydligt bättre än "lätta isnålar" :)

Ok.


> > #: gweather/weather.c:192
> > msgid "Heavy hail"
> > msgstr "Tungt hagel"
> 
> Nä, "kraftigt hagel" ska det vara.

Ok, jag ändrar.


> > #: gweather/weather.c:192
> > msgid "Freezing hail"
> > msgstr "Underkylt hagel"
> 
> Samma här, vilket nonsens!

Jaja... :)


> > #: gweather/weather.c:193
> > msgid "Freezing small hail"
> > msgstr "Underkylt småhagel"
> 
> GS (small hail) kan vara både småhagel (halvgenomskinliga, 2-5 mm) och
> snökorn (vita och ofta koniska).
> 
> Jättesmart att ha både kornsnö och snökorn, och dessutom iskorn...
> 
> Men behåll du småhagel, jag tror ingen fattar vad skillnaden är som inte
> sysslat med sånt här, och de inser att det kan vara snökorn som avses. Som
> jag ju just gjorde förresten :)

Ok, då ändrar jag inte.


> > #: gweather/weather.c:195
> > msgid "Thick mist"
> > msgstr "Tjockt fuktdis"
> 
> Hellre "kraftigt fuktdis".

Fixat.


> > #: gweather/weather.c:195
> > msgid "Drifting mist"
> > msgstr "Drivande fuktdis"
> 
> Som vanligt en helt mystisk kombination. Vad skulle drivande dis vara??

Inte vet jag. :)


> > #: gweather/weather.c:196
> > msgid "Thick fog"
> > msgstr "Tjock dimma"
> 
> Den köper jag däremot :)
> 
> > #: gweather/weather.c:197
> > msgid "Smoke w/ thunders"
> > msgstr "Rök med storm"
> 
> Snarare åska?

Ja. Tabbe.


> > #. SAND
> > #: gweather/weather.c:199
> > msgid "Sand"
> > msgstr "Sand"
> 
> Ja han har i alla fall inte stoppat in "underkyld sand" :)

Haha...


> > #. SPRAY
> > #: gweather/weather.c:201
> > msgid "Sprays"
> > msgstr "Små vattendroppar i luften"
> 
> Jag tror detta kallas "stänk" e.dyl, men eftersom jag aldrig varit vid
> någon kuststation så kommer jag inte ihåg vad det stod... Får kolla det.
> Behåll så länge!

Ok.


> > #: gweather/weather.c:203
> > msgid "Freezing squall"
> > msgstr "Underkyld linjeby"
> 
> Men snälla, en linjeby är ungefär samma sak som en kraftig kastvind, och
> det är förstås mycket viktig information för flyget. Men vad skulle en
> underkyld vind vara? :)

Jag vet inte.


> > #: gweather/weather.c:204
> > msgid "Blowing sandstorm"
> > msgstr "Blåsande sandstorm"
> 
> Låter som en tautologi, ja :) Borde vara något med högt drev.

"Högt sandstormdrev"? Det har jag ändrat det till nu.


> > #: gweather/weather.c:206
> > msgid "Light funnel cloud"
> > msgstr "Lätta skydrag"
> 
> "Lätt skydrag"
> 
> > #: gweather/weather.c:206
> > msgid "Moderate funnel cloud"
> > msgstr "Måttliga skydrag"
> 
> "Måttligt skydrag"
> 
> > #: gweather/weather.c:206
> > msgid "Thick funnel cloud"
> > msgstr "Tjocka skydrag"
> 
> "Kraftigt skydrag"

Fixat alla dessa.


> > #: gweather/weather.c:206
> > msgid "Shallow funnel cloud"
> > msgstr "Låga bankar med skydrag"
> 
> Totalt nonsens...

Jaja, men nu finns det med. Eller ville du ha en annan översättning?


> PS. Katten också jag hade ju inte tid...

Granska gärna när du har tid. Bifogar hur det ser ut nu.


Christian

#: gweather/weather.c:133
msgid "North"
msgstr "Nord"

#: gweather/weather.c:133
msgid "North - NorthEast"
msgstr "Nord-nordost"

#: gweather/weather.c:133
msgid "Northeast"
msgstr "Nordost"

#: gweather/weather.c:133
msgid "East - NorthEast"
msgstr "Ost-nordost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "East"
msgstr "Ost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "East - Southeast"
msgstr "Ost-sydost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "Southeast"
msgstr "Sydost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "South - Southeast"
msgstr "Syd-sydost"

#: gweather/weather.c:135
msgid "South"
msgstr "Syd"

#: gweather/weather.c:135
msgid "South - Southwest"
msgstr "Syd-sydväst"

#: gweather/weather.c:135
msgid "Southwest"
msgstr "Sydväst"

#: gweather/weather.c:135
msgid "West - Southwest"
msgstr "Väst-sydväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "West"
msgstr "Väst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "West - Northwest"
msgstr "Väst-nordväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "Northwest"
msgstr "Nordväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "North - Northwest"
msgstr "Nord-nordväst"

#: gweather/weather.c:143 gweather/weather.c:160 gweather/weather.c:224
msgid "Invalid"
msgstr "Ogiltig"

#: gweather/weather.c:149
msgid "Clear Sky"
msgstr "Klar himmel"

#: gweather/weather.c:150
msgid "Broken clouds"
msgstr "Brutet molntäcke"

#: gweather/weather.c:151
msgid "Scattered clouds"
msgstr "Spridda moln"

#: gweather/weather.c:152
msgid "Few clouds"
msgstr "Få moln"

#: gweather/weather.c:153
msgid "Overcast"
msgstr "Heltäckande moln"

#. NONE             VICINITY               LIGHT           MODERATE           HEAVY           SHALLOW           PATCHES             PARTIAL           THUNDERSTORM          BLOWING           SHOWERS             DRIFTING           FREEZING
#. ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
#. NONE
#. DRIZZLE
#: gweather/weather.c:186
msgid "Drizzle"
msgstr "Duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Drizzle in the vicinity"
msgstr "Duggregn i närheten"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Light drizzle"
msgstr "Lätt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Moderate drizzle"
msgstr "Måttligt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Heavy drizzle"
msgstr "Kraftigt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Shallow drizzle"
msgstr "Låga bankar med duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Patches of drizzle"
msgstr "Höga bankar med duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Partial drizzle"
msgstr "Partiella bankar med duggregn"

#: gweather/weather.c:186 gweather/weather.c:187
msgid "Thunderstorm"
msgstr "Åska"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Windy drizzle"
msgstr "Blåsigt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Showers"
msgstr "Skurar"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Drifting drizzle"
msgstr "Lågt duggregnsdrev"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Freezing drizzle"
msgstr "Underkylt duggregn"

#. RAIN
#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain"
msgstr "Regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain in the vicinity"
msgstr "Regn i närheten"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Light rain"
msgstr "Lätt regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Moderate rain"
msgstr "Måttligt regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Heavy rain"
msgstr "Kraftigt regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Shallow rain"
msgstr "Låga bankar med regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Patches of rain"
msgstr "Höga bankar med regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Partial rainfall"
msgstr "Partiella bankar med regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Blowing rainfall"
msgstr "Högt regndrev"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain showers"
msgstr "Regnskurar"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Drifting rain"
msgstr "Lågt regndrev"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Freezing rain"
msgstr "Underkylt regn"

#. SNOW
#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow"
msgstr "Snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow in the vicinity"
msgstr "Snöfall i närheten"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Light snow"
msgstr "Lätt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Moderate snow"
msgstr "Måttligt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Heavy snow"
msgstr "Kraftigt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Shallow snow"
msgstr "Låga bankar med snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Patches of snow"
msgstr "Höga bankar med snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Partial snowfall"
msgstr "Partiella bankar med snöfall"

#: gweather/weather.c:188 gweather/weather.c:189
msgid "Snowstorm"
msgstr "Snöstorm"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Blowing snowfall"
msgstr "Högt snödrev"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow showers"
msgstr "Snöskurar"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Drifting snow"
msgstr "Lågt snödrev"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Freezing snow"
msgstr "Underkyld snö"

#. SNOW_GRAINS
#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grains"
msgstr "Kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grains in the vicinity"
msgstr "Kornsnö i närheten"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Light snow grains"
msgstr "Lätt kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Moderate snow grains"
msgstr "Måttlig kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Heavy snow grains"
msgstr "Kraftig kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Shallow snow grains"
msgstr "Låga bankar med kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Patches of snow grains"
msgstr "Höga bankar med kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Partial snow grains"
msgstr "Partiella bankar med kornsnö"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Blowing snow grains"
msgstr "Högt kornsnödrev"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grain showers"
msgstr "Kornsnöskurar"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Drifting snow grains"
msgstr "Lågt kornsnödrev"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Freezing snow grains"
msgstr "Underkyld kornsnö"

#. ICE_CRYSTALS
#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystals"
msgstr "Isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystals in the vicinity"
msgstr "Isnålar i närheten"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Few ice crystals"
msgstr "Få isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Moderate ice crystals"
msgstr "Måttliga isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Heavy ice crystals"
msgstr "Kraftiga isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Patches of ice crystals"
msgstr "Höga bankar med isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Partial ice crystals"
msgstr "Partiella bankar med isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystal storm"
msgstr "Iskristallby"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Blowing ice crystals"
msgstr "Högt isnåldrev"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Showers of ice crystals"
msgstr "Skurar med isnålar"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Drifting ice crystals"
msgstr "Lågt isnåldrev"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Freezing ice crystals"
msgstr "Underkylda isnålar"

#. ICE_PELLETS
#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellets"
msgstr "Iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellets in the vicinity"
msgstr "Iskorn i närheten"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Few ice pellets"
msgstr "Få iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Moderate ice pellets"
msgstr "Måttliga iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Heavy ice pellets"
msgstr "Kraftiga iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Shallow ice pellets"
msgstr "Låga bankar med iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Patches of ice pellets"
msgstr "Höga bankar med iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Partial ice pellets"
msgstr "Partiella bankar med iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellet storm"
msgstr "Iskornby"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Blowing ice pellets"
msgstr "Högt iskorndrev"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Showers of ice pellets"
msgstr "Skurar med iskorn"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Drifting ice pellets"
msgstr "Lågt iskorndrev"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Freezing ice pellets"
msgstr "Underkylda iskorn"

#. HAIL
#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail"
msgstr "Hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail in the vicinity"
msgstr "Hagel i närheten"

#: gweather/weather.c:192 gweather/weather.c:193
msgid "Light hail"
msgstr "Lätt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Moderate hail"
msgstr "Måttligt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Heavy hail"
msgstr "Kraftigt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Shallow hail"
msgstr "Låga bankar med hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Patches of hail"
msgstr "Höga bankar med hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Partial hail"
msgstr "Partiella bankar med hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hailstorm"
msgstr "Hagelby"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Blowing hail"
msgstr "Högt hageldrev"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail showers"
msgstr "Hagelskurar"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Drifting hail"
msgstr "Lågt hageldrev"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Freezing hail"
msgstr "Underkylt hagel"

#. SMALL_HAIL
#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hail"
msgstr "Småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hail in the vicinity"
msgstr "Småhagel i närheten"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Moderate small hail"
msgstr "Måttligt småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Heavy small hail"
msgstr "Kraftigt småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Shallow small hail"
msgstr "Låga bankar med småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Patches of small hail"
msgstr "Höga bankar med småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Partial small hail"
msgstr "Partiella bankar med småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hailstorm"
msgstr "Lätt småhagelby"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Blowing small hail"
msgstr "Högt småhageldrev"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Showers of small hail"
msgstr "Skurar med småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Drifting small hail"
msgstr "Lågt småhageldrev"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Freezing small hail"
msgstr "Underkylt småhagel"

#. PRECIPITATION
#: gweather/weather.c:194
msgid "Unknown precipitation"
msgstr "Okänd nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Precipitation in the vicinity"
msgstr "Nederbörd i närheten"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Light precipitation"
msgstr "Lätt nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Moderate precipitation"
msgstr "Måttlig nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Heavy precipitation"
msgstr "Kraftig nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Shallow precipitation"
msgstr "Låga bankar med nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Patches of precipitation"
msgstr "Höga bankar med nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Partial precipitation"
msgstr "Partiella bankar med nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Unknown thunderstorm"
msgstr "Okänd åskstorm"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Blowing precipitation"
msgstr "Högt nederbördsdrev"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Showers, type unknown"
msgstr "Skurar, okänd typ"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Drifting precipitation"
msgstr "Lågt nederbördsdrev"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Freezing precipitation"
msgstr "Underkyld nederbörd"

#. MIST
#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist"
msgstr "Fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist in the vicinity"
msgstr "Fuktdis i närheten"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Light mist"
msgstr "Lätt fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Moderate mist"
msgstr "Måttligt fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Thick mist"
msgstr "Kraftigt fuktdis"

msgid "Heavy mist"
msgstr "Kraftigt fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Shallow mist"
msgstr "Låga bankar med fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Patches of mist"
msgstr "Höga bankar med fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Partial mist"
msgstr "Partiella bankar med fuktdis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist with wind"
msgstr "Fuktdis med vind"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Drifting mist"
msgstr "Lågt fuktdisdrev"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Freezing mist"
msgstr "Underkylt fuktdis"

#. FOG
#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog"
msgstr "Dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog in the vicinity"
msgstr "Dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Light fog"
msgstr "Lätt dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Moderate fog"
msgstr "Måttlig dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Thick fog"
msgstr "Tjock dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Shallow fog"
msgstr "Låga bankar med dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Patches of fog"
msgstr "Höga bankar med dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Partial fog"
msgstr "Partiella bankar med dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog with wind"
msgstr "Dimma med vind"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Drifting fog"
msgstr "Lågt dimdrev"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Freezing fog"
msgstr "Underkyld dimma"

#. SMOKE
#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke"
msgstr "Rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke in the vicinity"
msgstr "Rök i närheten"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Thin smoke"
msgstr "Tunn rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Moderate smoke"
msgstr "Måttlig rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Thick smoke"
msgstr "Tjock rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Shallow smoke"
msgstr "Låga bankar med rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Patches of smoke"
msgstr "Höga bankar med rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Partial smoke"
msgstr "Partiella bankar med rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke w/ thunders"
msgstr "Rök med åska"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke with wind"
msgstr "Rök med vind"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Drifting smoke"
msgstr "Lågt rökdrev"

#. VOLCANIC_ASH
#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash"
msgstr "Vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash in the vicinity"
msgstr "Vulkanisk aska i närheten"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Moderate volcanic ash"
msgstr "Måttlig vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Thick volcanic ash"
msgstr "Tjock vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Shallow volcanic ash"
msgstr "Låga bankar med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Patches of volcanic ash"
msgstr "Höga bankar med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Partial volcanic ash"
msgstr "Partiella bankar med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash w/ thunders"
msgstr "Vulkanisk aska med storm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Blowing volcanic ash"
msgstr "Högt drev med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Showers of volcanic ash "
msgstr "Skurar med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Drifting volcanic ash"
msgstr "Lågt drev med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Freezing volcanic ash"
msgstr "Underkyld vulkanisk aska"

#. SAND
#: gweather/weather.c:199
msgid "Sand"
msgstr "Sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Sand in the vicinity"
msgstr "Sand i närheten"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Light sand"
msgstr "Lätt sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Moderate sand"
msgstr "Måttlig sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Heavy sand"
msgstr "Kraftig sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Patches of sand"
msgstr "Höga bankar med sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Partial sand"
msgstr "Partiella bankar med sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Blowing sand"
msgstr "Högt sanddrev"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Drifting sand"
msgstr "Lågt sanddrev"

#. HAZE
#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze"
msgstr "Torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze in the vicinity"
msgstr "Torrdis i närheten"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Light haze"
msgstr "Lätt torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Moderate haze"
msgstr "Måttligt torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Thick haze"
msgstr "Tjockt torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Shallow haze"
msgstr "Låga bankar med torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Patches of haze"
msgstr "Höga bankar med torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Partial haze"
msgstr "Partiella bankar med torrdis"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze with wind"
msgstr "Torrdis med vind"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Drifting haze"
msgstr "Lågt torrdisdrev"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Freezing haze"
msgstr "Underkylt torrdis"

#. SPRAY
#: gweather/weather.c:201
msgid "Sprays"
msgstr "Små vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Sprays in the vicinity"
msgstr "Små vattendroppar i luften i närheten"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Light sprays"
msgstr "Lätta vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Moderate sprays"
msgstr "Måttliga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Heavy sprays"
msgstr "Kraftiga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Shallow sprays"
msgstr "Låga bankar med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Patches of sprays"
msgstr "Höga bankar med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Partial sprays"
msgstr "Partiella bankar med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Blowing sprays"
msgstr "Högt drev med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Drifting sprays"
msgstr "Lågt drev med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Freezing sprays"
msgstr "Underkylda vattendroppar i luften"

#. DUST
#: gweather/weather.c:202
msgid "Dust"
msgstr "Stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Dust in the vicinity"
msgstr "Stoft i närheten"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Light dust"
msgstr "Lätt stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Moderate dust"
msgstr "Måttligt stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Heavy dust"
msgstr "Kraftigt stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Patches of dust"
msgstr "Höga bankar med stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Partial dust"
msgstr "Partiella bankar med stoft"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Blowing dust"
msgstr "Högt stoftdrev"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Drifting dust"
msgstr "Lågt stoftdrev"

#. SQUALL
#: gweather/weather.c:203
msgid "Squall"
msgstr "Linjeby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Squall in the vicinity"
msgstr "Linjeby i närheten"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Light squall"
msgstr "Lätt linjeby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Moderate squall"
msgstr "Måttlig linjeby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Heavy squall"
msgstr "Kraftig linjeby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Partial squall"
msgstr "Partiella bankar med linjebyar"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Thunderous squall"
msgstr "Åskande linjeby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Blowing squall"
msgstr "Högt linjebydrev"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Drifting squall"
msgstr "Lågt linjebydrev"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Freezing squall"
msgstr "Underkyld linjeby"

#. SANDSTORM
#: gweather/weather.c:204
msgid "Sandstorm"
msgstr "Sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Sandstorm in the vicinity"
msgstr "Sandstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Light standstorm"
msgstr "Lätt sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Moderate sandstorm"
msgstr "Måttlig sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Heavy sandstorm"
msgstr "Kraftig sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Shallow sandstorm"
msgstr "Låga bankar med sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Partial sandstorm"
msgstr "Partiella bankar med sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Thunderous sandstorm"
msgstr "Åska och sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Blowing sandstorm"
msgstr "Högt sandstormdrev"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Drifting sandstorm"
msgstr "Lågt sandstormdrev"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Freezing sandstorm"
msgstr "Underkyld sandstorm"

#. DUSTSTORM
#: gweather/weather.c:205
msgid "Duststorm"
msgstr "Dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Duststorm in the vicinity"
msgstr "Dammstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Light duststorm"
msgstr "Lätt dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Moderate duststorm"
msgstr "Måttlig dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Heavy duststorm"
msgstr "Kraftig dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Shallow duststorm"
msgstr "Låga bankar med dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Partial duststorm"
msgstr "Partiella bankar med dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Thunderous duststorm"
msgstr "Åska och dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Blowing duststorm"
msgstr "Högt dammstormdrev"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Drifting duststorm"
msgstr "Lågt dammstormdrev"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Freezing duststorm"
msgstr "Underkyld dammstorm"

#. FUNNEL_CLOUD
#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud"
msgstr "Skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud in the vicinity"
msgstr "Skydrag i närheten"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Light funnel cloud"
msgstr "Lätt skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Moderate funnel cloud"
msgstr "Måttligt skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Thick funnel cloud"
msgstr "Tjockt skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Shallow funnel cloud"
msgstr "Låga bankar med skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Patches of funnel clouds"
msgstr "Höga bankar med skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Partial funnel clouds"
msgstr "Partiella bankar med skydrag"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud w/ wind"
msgstr "Skydrag med vind"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Drifting funnel cloud"
msgstr "Lågt skydragsdrev"

#. TORNADO
#: gweather/weather.c:207
msgid "Tornado"
msgstr "Tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Tornado in the vicinity"
msgstr "Tornado i närheten"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Moderate tornado"
msgstr "Måttlig tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Raging tornado"
msgstr "Våldsam tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Partial tornado"
msgstr "Partiella bankar med tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Thunderous tornado"
msgstr "Åska och tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Drifting tornado"
msgstr "Lågt tornadodrev"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Freezing tornado"
msgstr "Underkyld tornado"

#. DUST_WHIRLS
#: gweather/weather.c:208
msgid "Dust whirls"
msgstr "Dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Dust whirls in the vicinity"
msgstr "Dammvirvlar i närheten"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Light dust whirls"
msgstr "Lätta dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Moderate dust whirls"
msgstr "Måttliga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Heavy dust whirls"
msgstr "Kraftiga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Shallow dust whirls"
msgstr "Låga bankar med dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Patches of dust whirls"
msgstr "Höga bankar med dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Partial dust whirls"
msgstr "Partiella bankar med dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Blowing dust whirls"
msgstr "Högt dammvirveldrev"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Drifting dust whirls"
msgstr "Lågt dammvirveldrev"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.