Re: Vädertermer

Författare: Patrik Wallstrom (pawal_at_blipp.com)
Datum: 2003-01-11 18:49:00

On Sat, 11 Jan 2003, Christian Rose wrote:

> > > #. SPRAY
> > > #: gweather/weather.c:201
> > > msgid "Sprays"
> > > msgstr "Små vattendroppar i luften"
> > 
> > Jag tror detta kallas "stänk" e.dyl, men eftersom jag aldrig varit vid
> > någon kuststation så kommer jag inte ihåg vad det stod... Får kolla det.
> > Behåll så länge!
> 
> Ok.

Dagg?

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
        `-> http://www.gnuheter.com/

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.