Re: Vädertermer

Författare: Tomas Gradin (tg_at_sema.se)
Datum: 2003-01-11 16:54:46

 > Jag får be att tacka för all hjälp med vädertermer. Jag har försökt att
 > uppdatera de som finns i gnome-applets och bifogar dem nedan. Verifiera
 > gärna att de stämmer. När de väl är verifierade kommer jag att ge mig på
 > och uppdatera de som finns i Evolution också (de är i stort sett
 > identiska).

Kolla sen, för nu ska jag åka bort :)

 > #: gweather/weather.c:133
 > msgid "North - NorthEast"
 > msgstr "Nordnordost"

Fast några hinner jag nog; detta kallas på svenska egentligen
"nord-nordost", och motsvarande gäller för resten av mellanriktningarna.

 > #: gweather/weather.c:186
 > msgid "Windy drizzle"
 > msgstr "Blåsigt duggregn"

Den här blir jag skum på; kan du på något vis bena ut exakt vad i METAR
som enligt programmet skulle bli "windy drizzle"? Jag tror programmakaren
kan ha gjort fel här.

Det finns åtta olika beskrivningskoder:

MI PR BC DR BL SH TS FZ

Någon av dessa i kombination med DZ (drizzle) ska alltså enligt honom
bli "windy drizzle". Eller så syftar han på något helt annat!?

Det kanske finns fler rapporter än METAR som indata förresten?

 > #: gweather/weather.c:186
 > msgid "Drifting drizzle"
 > msgstr "Drivande duggregn"

Borde vara "duggregn i lågt drev" eller liknande, men jag vet inte vad
det skulle vara :)

DR (drifting) används framför allt om sno, sand, aska och liknande eftersom
det kraftigt försämrar sikten om det flyger runt och därför behöver
rapporteras.

 > #. SNOW
 > #: gweather/weather.c:188
 > msgid "Snow"
 > msgstr "Snö"
 > 
 > #: gweather/weather.c:188
 > msgid "Snow in the vicinity"
 > msgstr "Snö i närheten"

Skriv gärna "snöfall" i stället för bara "snö".

 > #: gweather/weather.c:189
 > msgid "Blowing snow grains"
 > msgstr "Blåsande kornsnö"

Kolla alla dina "blåsande", de är fel.

 > #: gweather/weather.c:190
 > msgid "Few ice crystals"
 > msgstr "Få isnålar"

Detta är -IC i METAR (minus betyder lite), och jag tycker det här blev
betydligt bättre än "lätta isnålar" :)

 > msgid "Ice crystal storm"

Låter spännande :)

 > #: gweather/weather.c:191
 > msgid "Freezing ice pellets"
 > msgstr "Underkylda iskorn"

Vad nu det skulle vara... Alla kombinationer finns inte!
 
 > #: gweather/weather.c:192
 > msgid "Heavy hail"
 > msgstr "Tungt hagel"

Nä, "kraftigt hagel" ska det vara.

 > #: gweather/weather.c:192
 > msgid "Freezing hail"
 > msgstr "Underkylt hagel"

Samma här, vilket nonsens!

 > #: gweather/weather.c:193
 > msgid "Freezing small hail"
 > msgstr "Underkylt småhagel"

GS (small hail) kan vara både småhagel (halvgenomskinliga, 2-5 mm) och
snökorn (vita och ofta koniska).

Jättesmart att ha både kornsnö och snökorn, och dessutom iskorn...

Men behåll du småhagel, jag tror ingen fattar vad skillnaden är som inte
sysslat med sånt här, och de inser att det kan vara snökorn som avses. Som
jag ju just gjorde förresten :)

 > #. PRECIPITATION
 > #: gweather/weather.c:194
 > msgid "Unknown precipitation"
 > msgstr "Okänd nederbörd"

UP används givetvis bara av automatstationer.

 > #: gweather/weather.c:195
 > msgid "Thick mist"
 > msgstr "Tjockt fuktdis"

Hellre "kraftigt fuktdis".

 > #: gweather/weather.c:195
 > msgid "Drifting mist"
 > msgstr "Drivande fuktdis"

Som vanligt en helt mystisk kombination. Vad skulle drivande dis vara??

 > #: gweather/weather.c:196
 > msgid "Thick fog"
 > msgstr "Tjock dimma"

Den köper jag däremot :)

 > #: gweather/weather.c:197
 > msgid "Smoke w/ thunders"
 > msgstr "Rök med storm"

Snarare åska?

 > #. SAND
 > #: gweather/weather.c:199
 > msgid "Sand"
 > msgstr "Sand"

Ja han har i alla fall inte stoppat in "underkyld sand" :)

 > #. SPRAY
 > #: gweather/weather.c:201
 > msgid "Sprays"
 > msgstr "Små vattendroppar i luften"

Jag tror detta kallas "stänk" e.dyl, men eftersom jag aldrig varit vid
någon kuststation så kommer jag inte ihåg vad det stod... Får kolla det.
Behåll så länge!

 > #: gweather/weather.c:203
 > msgid "Freezing squall"
 > msgstr "Underkyld linjeby"

Men snälla, en linjeby är ungefär samma sak som en kraftig kastvind, och
det är förstås mycket viktig information för flyget. Men vad skulle en
underkyld vind vara? :)

 > #: gweather/weather.c:204
 > msgid "Blowing sandstorm"
 > msgstr "Blåsande sandstorm"

Låter som en tautologi, ja :) Borde vara något med högt drev.

 > #: gweather/weather.c:206
 > msgid "Light funnel cloud"
 > msgstr "Lätta skydrag"

"Lätt skydrag"

 > #: gweather/weather.c:206
 > msgid "Moderate funnel cloud"
 > msgstr "Måttliga skydrag"

"Måttligt skydrag"

 > #: gweather/weather.c:206
 > msgid "Thick funnel cloud"
 > msgstr "Tjocka skydrag"

"Kraftigt skydrag"

 > #: gweather/weather.c:206
 > msgid "Shallow funnel cloud"
 > msgstr "Låga bankar med skydrag"

Totalt nonsens...

 > #: gweather/weather.c:207
 > msgid "Freezing tornado"
 > msgstr "Underkyld tornado"

:)

/tg

PS. Katten också jag hade ju inte tid...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.