Re: Rollback

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-01-11 18:35:51

lördagen den 11 januari 2003 kl 17.25 skrev Daniel Jensen:

> Janne Morén <jan.moren@lucs.lu.se> writes:
>
>>>> # Osäker
>>>> #: src/conf-manager.c:685
>>>> msgid "Rollback transaction"
>>>> msgstr "Backa tillbaka transaktion"
>>>
>>> "Ångra transaktion", kanske?
>>
>> Det är inte ångra man gör egentligen. Du har skapat din transaktion,
>> sedan antingen verkställer man den eller backar den.
>
> Från FOLDOC:
>
>   In a transaction based database system, transactions are considered
>   atomic. If an error occurs while performing a transaction, the
>   database is automatically rolled back to the state at the previous
>   commit.
>
> Det tycker jag låter som ångra. Andra definitioner jag har hittat
> använder också det engelska "undo".

Såsom sporadisk fuskare i databasbranchen kan jag försäkra att
"rulla tillbaka transaktion" och "ångra transaktion" inte har samma
betydelse.

Rulla tillbaka är mer den implementationstekniska betydelsen, d.v.s.
om en transaktion utförs eller inte.

Ångra transaktion är på något sätt på ett "högre" plan.  Exempelvis
om man sätter in pengar på en bank, så gör man en transaktion.  Om
man sedan ångrar sin transaktion gör man en ny transaktion som
tar ut pengarna igen.  Ingen av dessa två transaktioner rullas tillbaka,
båda går bra.

"Undo" i ett applikationsprogram mot en databas fungerar på samma sätt.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.