Re: maps to

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 16:22:33

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 15:54 2003-01-08 +0100, you wrote:
 >
 > > > Jag har prövat att översätta "maps to key" med "passas ihop med 
nyckeln".
 >
 > > "kopplas till nyckeln", kanske? Eller "associeras med nyckeln"?
 > >
 > > "passas ihop med" känns lite klumpigt.
 >
 >Adressen förses med nyckeln?
 >
 >/tg

Nej, då blir det en betydelsglidning!
Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.909

iD8DBQE+HELwV+WjFXkFqqkRAgeEAJkBMRc52E3laDNYjRQHub+U6kjomACfUk8w
TCsqK/l3Th3xCnEHATQuhDI=
=YiYC
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.