Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Daniel Jensen (daniel_at_bigwalter.net)
Datum: 2003-01-08 16:08:06

Tomas Gradin <tg@df.lth.se> writes:

>  > > Jag håller med Christian: det ser förskräckligt ut med mellanslag
>  > > före ett skiljetecken.
>  > 
>  > Om man tycker illa om mellanrum före de tre punkterna är det kanske för
>  > att man inte är van vid användningen av dem.
>
> Kanske det, men jag är väldigt van vid deras användning och jag tycker
> följaktligen illa om mellanrummet utan att vara ovan!

Menar du här att du är van vid att använda tre punkter med mellanrum
eller bara van vid att använda punkterna? Jag menade det förra, även
om det kanske var lite otydligt.

> När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett skiljetecken,
> och ska alltså inte föregås av mellanrum.

[klipp]

>  > Kan du kanske förklara varför du tycker illa om mellanrummen?
>
> Avslutande skiljetecken ska inte föregås av mellanrum.

Regler har undantag!

>  > > Det heter förresten ellips, inte trippelpunkt.
>  
>  > Nej, det är normalt inte punkterna som kallas ellips.
>
> Helt riktigt, på samma vis som () inte heter parenteser :)

I dagligt tal heter det parenteser. Vem orkar säga parentestecken?
Ordet ellipstecken har jag däremot aldrig hört förut, och ellips (i
betydelsen punkterna) ser jag inte mycket oftare. Jag har sett det i
något typografiskt sammanhang, men det är allt. Det beror väl på att
man typsätter punkterna som ett sammanhängande tecken, men skriver man
för hand eller på dator skriver man tre tecken, punkter. Och det är ju
just vad det är, tre punkter, varken mer eller mindre. Det har inte
funnits något behov att kalla det något annat.

-- 
Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.