Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 16:24:58

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 16:08 2003-01-08 +0100, you wrote:
 >Tomas Gradin <tg@df.lth.se> writes:
 >
 >>  > > Jag håller med Christian: det ser förskräckligt ut med mellanslag
 >>  > > före ett skiljetecken.
 >>  >
 >>  > Om man tycker illa om mellanrum före de tre punkterna är det kanske för
 >>  > att man inte är van vid användningen av dem.
 >>
 >> Kanske det, men jag är väldigt van vid deras användning och jag tycker
 >> följaktligen illa om mellanrummet utan att vara ovan!
 >
 >Menar du här att du är van vid att använda tre punkter med mellanrum
 >eller bara van vid att använda punkterna? Jag menade det förra, även
 >om det kanske var lite otydligt.
 >
 >> När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett
 >skiljetecken,
 >> och ska alltså inte föregås av mellanrum.
 >
 >[klipp]
 >
 >>  > Kan du kanske förklara varför du tycker illa om mellanrummen?
 >>
 >> Avslutande skiljetecken ska inte föregås av mellanrum.
 >
 >Regler har undantag!
 >
 >>  > > Det heter förresten ellips, inte trippelpunkt.
 >>
 >>  > Nej, det är normalt inte punkterna som kallas ellips.
 >>
 >> Helt riktigt, på samma vis som () inte heter parenteser :)
 >
 >I dagligt tal heter det parenteser. Vem orkar säga parentestecken?
 >Ordet ellipstecken har jag däremot aldrig hört förut, och ellips (i
 >betydelsen punkterna) ser jag inte mycket oftare. Jag har sett det i
 >något typografiskt sammanhang, men det är allt. Det beror väl på att
 >man typsätter punkterna som ett sammanhängande tecken, men skriver man
 >för hand eller på dator skriver man tre tecken, punkter. Och det är ju
 >just vad det är, tre punkter, varken mer eller mindre. Det har inte
 >funnits något behov att kalla det något annat.
 >
 >--
 >Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Nyare versioner av MS Word har en irriterande funktion som automatiskt 
ersätter tre punkter med motsvarande typografiska tecken - elips?

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.909

iD8DBQE+HELxV+WjFXkFqqkRArbtAJ9YkhIXqoXbPwxuSSo1OZOrgwC4jQCffX/T
C66DWujInZwex7ee4/aOOPQ=
=Hvgf
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.