Re: public private var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-08 12:41:26

ons 2003-01-08 klockan 12.00 skrev Per Tunedal:
>  >Men samma problem finns ju i originalet? Både "public" och "private"
>  >används ju om vartannat. Så det här är ju inget problem som härstammar
>  >från översättningen.
>  >
>  >Håll dig till översättandet när du översätter, är mitt råd. Språklig
>  >eller teknisk allmänbildning av användaren är något som ska göras i
>  >originalet och dess dokumentation.
> 
> Jag har funderat en hel del på detta. Du har naturligtvis rätt! Men ändå ...
> 
> Motsatsen till "hemlig" är ju "offentlig", inte publik.
> 
> Motsatsen till "publik" är privat dvs. inte ägd av tex. staten. Inte "hemlig"!
> 
> Det blir idiotiskt att översätta till paret "publik" - "hemlig".
> 
> Alltså kan jag välja mellan:
> 
> "offentlig" - "hemlig"
> 
> och
> 
> "publik" - "privat"

Å andra sidan ser jag nu att svenska datatermgruppen rekommenderar
"öppen"/"hemlig" (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a137). Kör du
med den rekommendationen, så slipper vi hela denna diskussion.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.